Menu Search

Bæredygtighed

Vi er bevidste om den stigende knaphed på energi, mineraler og råstoffer og om vores påvirkning af økosystemerne. Auping etablerer et bæredygtigt forhold til vores omgivelser, miljøet og mennesket. Det er vores ambition, at alle arbejdsprocesser, produkter og ydelser skal være bæredygtige inden udgangen af 2020, og vores politik bygger på tre søjler:

Cirkulær økonomi

Auping har taget Cradle to Cradle-princippet til sig. Cradle to Cradle betyder bogstaveligt talt "fra vugge til vugge" og går ud på, at affald ikke længere kasseres, men anvendes som råstof til noget andet. Der dannes således et cirkulært kredsløb af materialer. Materialerne er fuldt biologisk nedbrydelige eller 100% genanvendelige i et nyt produkt af samme eller større værdi. Som Cradle to Cradle-virksomhed tilstræber vi med støtte fra EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) et uendeligt kredsløb af råstoffer og materialer.

Energibesparelser og fornyelser

I 2020 vil Auping være en helt igennem C2C®-certificeret virksomhed. Dette mål vil vi nå ved at indrette alle dele af vores virksomhed efter denne filosofi og udvikle alle vores produkter efter principperne i C2C®. Når produkterne er udtjent, kan de således genanvendes som biologiske eller tekniske "næringsstoffer" på det højest mulige kvalitetsniveau. Med denne tilgang er der tale om et uendeligt kredsløb af materialer. Kort fortalt skaber vi med indførelsen af C2C® nye perspektiver – både for i dag og for i morgen. 

En menneskeorienteret tilgang

En bæredygtig politik kan man ikke gennemføre alene. Da der er tale om en systemforandring, skal hele virksomhedskæden af leverandører og partnere være med. Auping investerer derfor i relationerne med disse partnere, inddrager dem om muligt i de procesorienterede metoder, skaber optimale arbejdsmæssige og sociale forhold og stimulerer deres engagement og tilknytning til virksomheden og virksomhedsfilosofien. Auping har derfor udviklet en politik for Corporate Social Responsibility (CSR). Og for at skærpe kontrollen med dette har virksomheden skrevet under på FN's Global Compact.