Auping garanti

Varemærket Auping er din garanti for, at du har købt et bæredygtigt produkt. Hvert Auping produkt er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet og er produceret med stor omhu. Produktet kontrolleres omhyggeligt, før det forlader fabrikken.

Alle Auping produkter er omfattet af en garanti. Denne garanti stilles af Royal Auping Scandinavia, Filial af Koninklijke Auping B.V. Holland, Høffdingsvej 16 st., 2500 Valby, idet selve reklamationen under garantien skal indgives til den godkendte Auping forhandler, der har solgt det pågældende produkt. Forhandlerens navn og adresse er anført på den originale faktura.

Garantiperioden træder i kraft på datoen, der er angivet på kundens faktura.

 

Garanti på sengebunde

På alle Auping spiralnetbunde ydes 35 års garanti ved brud på spiralnet og brud på stålramme. Der ydes 5 års garanti på hængsler, plastdele, gasfjedre, motorer og øvrige elektriske dele, heraf 2 års fuld garanti. Det betyder, at du i de første 2 år gratis modtager et nyt produkt eller en nyere version af det samme produkt. I det 3., 4. og 5. år modtager du gratis et tilsvarende produkt. Dette kan være en revideret version. Garantien på sengebunde gælder kun ved normal brug og normal justering af elevation.
Normal brug af sengebund i plan position; sove, sidde, ligge:
• maks. vægt for 1 person 140 kg
Normal brug af elevation (10.000 justeringer fra liggende position i sengens levetid):
• maks. 95 kg for alle Auping elevationssengebunde med bredde op til 100 cm.
• maks. 170 kg for alle Auping elevationssengebunde med bredde 120 og 140 cm.

Garanti på madrasser og topmadrasser

Der ydes 5 års garanti på madrasser. Der ydes 3 års garanti på topmadrasser.

Sætning på madrassens liggeflade​

På madrasser og topmadrasser kan der i løbet af de første 5 år forekomme sætning i materialerne, således at højden reduceres med op til 1,5 cm på forskellige steder som følge af kroppens tryk. Dette er normalt, og en sådan reduktion er derfor ikke omfattet af garantien. Efter 5 års brug kan højden være reduceret med op til 2 cm på forskellige steder som følge af kroppens tryk. En reklamation over sætning som følge af kroppens tryk er således ikke omfattet af garantien, hvis reduktionen er mindre end ovennævnte målangivelser.

Mål

Hvad angår de indbyrdes forhold mellem produkterne, kan målene på madrasser og topmadrasser afvige fra de angivne mål.

Ombytningsservice på madrasser 

Skulle det ske, at du efter nogle uger stadig ikke er tilfreds med din Auping madras, kan du benytte dig af Aupings ombytningsservice. Denne service kan benyttes én gang og gælder udelukkende for ikke-polstrede madrasser/hvide madrasser med aftageligt betræk:

  • Inizio
  • Adagio
  • Cresto
  • Maestro
  • Vivo

Betingelser​:

Du kan benytte dig af vores ombytningsservice inden for 90 dage efter leveringen fra Auping forhandleren. Henvend dig til den Auping forhandler, hvor du har købt madrassen/-erne. Vores ombytningsservice er gældende afhængig af det land eller den region, hvor madrassen er købt. Spørg din forhandler, om Auping ombytningsservice gælder i dit område. Det er kun muligt at bytte madrassen til en madras med anden fasthed, ikke til en anden madrastype. Auping ombytningsservice gælder ikke for udstillingsmodeller. Af hygiejnemæssige årsager sendes den gamle kerne herefter til genanvendelse. Næsten 100% af madrasserne og madraskernerne kan genanvendes som nye materialer, isoleringsmateriale eller judomåtter. Auping forhandleren har ret til at opkræve et gebyr for håndterings-/transportudgifter.

Garanti på dyner og puder

Der ydes 2 års garanti på dyner og hovedpuder.

Garanti på sengerammer, tilbehør og udstillingsmodeller

Sengerammer og tilbehør
Der ydes 5 års garanti på sengerammer og tilbehør.

Garanti på udstillingsmodeller​
Der ydes 2 års garanti på udstillingsmodeller.

Garanti på sengetøj
På alle sengesæt, lagner, molton samt sengetæpper og pyntepuderr ydes 1 års garanti.

Garantibetingelser

Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl og i tilfælde af sådanne fejl vil fejlen blive udbedret i henhold til nærværende garantibetingelser. Hvis en fejl ikke kan udbedres, kan produktet i henhold til betingelserne erstattes med et identisk produkt eller et tilsvarende produkt af samme værdi, hvis det originale produkt ikke længere fremstilles. Ellers tilbyder vi en passende tilbagebetaling. Hvorvidt en berettiget reklamation afgøres med udskiftning, reparation eller kompensation, sker alene efter Aupings skøn, medmindre andet er angivet i nærværende garantibetingelser.

Aupings garanti ydes på den udtrykkelige betingelse, at Aupings vedligeholdelsesvejledning, (der fulgte med produktet ved købet fra den godkendte Auping forhandler), er overholdt fuldt ud, og at der er tale om normal daglig brug.
Det er også en betingelse, at produktet er solgt, leveret og samlet af en godkendt Auping forhandler. Du kan finde adresser på godkendte Auping forhandlere på vores hjemmeside: www.auping.dk
Aupings garanti dækker ikke fejl eller beskadigelser som følge af uhensigtsmæssig håndtering (f.eks. på grund af overbelastning), forkert eller ukyndig brug eller som følge af normal slitage. Afhængigt af reklamationens art kan kombinationer med andre produkter end Aupings medføre afvisning af eller begrænsninger i garantikravet.
Da garantikrav kun kan fremsættes mod fremlæggelse af original faktura, skal fakturaen opbevares på et sikkert sted. Meddelelse om garantikrav skal fremsættes over for den godkendte Auping forhandler, som oprindeligt solgte produktet, selvom dette ikke fandt sted i det land, hvor køberen har sin nuværende bopæl. Den oprindelige forhandler administrerer meddelelsen om garantikrav, men hæfter ikke for garantien.
Forsendelsesomkostninger i forbindelse med reklamationer dækkes inden for Danmarks grænser af Auping så længe reklamationen er fremsat inden for de første 24 måneder efter dateringen angivet på fakturaen. I den resterende del af garantiperioden dækkes forsendelsesomkostninger ikke.

Øvrige garantibetingelser

Hvis en del repareres eller udskiftes inden for garantiperioden, vil der påløbe en ny garantiperiode for denne specifikke del.

Garanti på brud på spiralbund og ramme skal forstås som brud i stålnetværk eller ramme i henhold til de fastsatte garantibetingelser.

Forbrugeres rettigheder efter loven 
Forudsat at køberen er en forbruger og således ikke handler som led i sit erhverv, vil intet i denne garanti indskrænke køberens rettigheder efter ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder særligt den almindelige reklamationsfrist på 24 måneder i henhold til købeloven.

Her dækker garantien ikke
Vi råder på det kraftigste vores kunder til at købe Auping produkter i godkendte Auping butikker. Garantien gælder kun for Auping produkter, der er købt i en godkendt Auping butik (fysisk eller online), og som er leveret eller samlet af en godkendt Auping forhandler.

Service

Efter garantiperiodens udløb gælder der en serviceperiode. Det er den mindsteperiode, hvor der stadig ydes service på Auping produkterne. Der kan naturligvis ydes service i længere tid for produkter, hvor dette er muligt. Reservedele kan købes jævnfør Aupings serviceprisliste. Serviceperioden for motorer og elektriske dele på Royal sengebunde er 5 år. For motorer, gasfjedre og elektriske dele på Auping sengebunde eller polstrede senge er serviceperioden 3 år. For madrasser ydes en serviceperiode på 3 år. For topmadrasser er serviceperioden 2 år. Serviceperioden for sengerammer og tilbehør (med undtagelse af lak) er 5 år.

Tekstiler og slitage
Farven på tekstiler kan ændre sig med tiden.