Menu Search

Auping garanti

Varemærket Auping er din garanti for, at du har købt et bæredygtigt produkt. Hvert Auping produkt er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet og er produceret med stor omhu. Produktet kontrolleres omhyggeligt, før det forlader fabrikken.

Alle Auping produkter er omfattet af en garanti. Denne garanti stilles af Royal Auping Scandinavia, Filial af Koninklijke Auping B.V. Holland, Allégade 8 F, 2000 Frederiksberg, idet selve reklamationen under garantien skal indgives til den godkendte Auping forhandler, der har solgt det pågældende produkt. Forhandlerens navn og adresse er anført på den originale faktura.

Garantiperioden træder i kraft på datoen, der er angivet på kundens faktura.

 

Garanti på sengebunde

Der ydes livstidsgaranti på spiralnet og stålrammer. Dette gælder alle sengebunde, som er produceret efter 2005.

Der ydes 10 års garanti på hængsler til spiralbunde.

Der ydes 5 års garanti på motorer, gasfjedre, elektroniske dele. I de første 2 år modtager du gratis et nyt produkt. I det tredje, fjerde og femte år modtager du gratis et nyt produkt eller et tilsvarende produkt. Produktet kan være en revideret version.

Der ydes 2 års garanti på plastdele.

Garanti på madrasser og topmadrasser

Der ydes 5 års garanti på madrasser. Der ydes 3 års garanti på topmadrasser.

 

Sætning på madrassens liggeflade​

Efter 1 års brug kan højden på madrassen eller topmadrassen være reduceret med op til 1,5 cm som følge af kroppens tryk. Dette er normalt og en sådan reduktion er ikke omfattet af garantien. Efter 5 års brug kan højden være reduceret med op til 2 cm som følge af kroppens tryk. Dette er ligeledes normalt, og en reklamation over sætning som følge af kroppens tryk er således ikke omfattet af garantien, hvis reduktionen er mindre end de nævnte måleangivelser. 

Afvigelsen i den nominelle længde, bredde og højde på madrasser og topmadrasser har en tolerance på + 1 or – 1 cm. Afvigelser indenfor denne tolerance er ikke omfattet af garantien. Denne metode er baseret på standarden NEN-EN 1334. 

Forudsat at køberen er en forbruger og således ikke handler som led i sit erhverv, vil intet i denne garanti indskrænke køberens rettigheder efter ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder særligt den alindelige reklamationsfrist på 24 måneder i henhold til købeloven.

Garanti på dyner og puder

Der ydes 2 års garanti på dyner og hovedpuder.

Garanti på sengerammer, tilbehør og udstillingsmodeller

Sengerammer og tilbehør
Der ydes 5 års garanti på sengerammer og tilbehør.

Garanti på udstillingsmodeller​
Der ydes 2 års garanti på udstillingsmodeller.

Garantibetingelser

Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl og i tilfælde af sådanne fejl vil fejlen blive udbedret i henhold til nærværende garantibetingelser. Hvis en fejl ikke kan udbedres, kan produktet i henhold til betingelserne erstattes med et identisk produkt eller et tilsvarende produkt af samme værdi, hvis det originale produkt ikke længere fremstilles. Ellers tilbyder vi en passende tilbagebetaling. Hvorvidt en berettiget reklamation afgøres med udskiftning, reparation eller kompensation, sker alene efter Aupings skøn, medmindre andet er angivet i nærværende garantibetingelser.

Aupings garanti ydes på den udtrykkelige betingelse, at Aupings vedligeholdelsesvejledning, (der fulgte med produktet ved købet fra den godkendte Auping forhandler), er overholdt fuldt ud, og at der er tale om normal daglig brug. Det er også en betingelse, at produktet er solgt, leveret og samlet af en godkendt Auping forhandler. Du kan finde adresser på godkendte Auping forhandlere på vores hjemmeside: www.auping.dk

Aupings garanti dækker ikke fejl eller beskadigelser som følge af uhensigtsmæssig håndtering (f.eks. på grund af overbelastning), forkert eller ukyndig brug eller som følge af normal slitage. Bemærk: Match sengebordet 200 og Royal sengebordet er konstrueret til at bære en vægt på maksimum 25 kg. Sid eller stå aldrig på Match 200 og Royal sengebordet.

Afhængigt af reklamationens art kan kombinationer med andre produkter end Aupings medføre afvisning af eller begrænsninger i garantikravet.

Da garantikrav kun kan fremsættes mod fremlæggelse af original faktura, skal fakturaen opbevares på et sikkert sted. Meddelelse om garantikrav skal fremsættes over for den godkendte Auping forhandler, som oprindeligt solgte produktet, selvom dette ikke fandt sted i det land, hvor køberen har sin nuværende bopæl. Den oprindelige forhandler administrerer meddelelsen om garantikrav, men hæfter ikke for garantien.

Forsendelsesomkostninger i forbindelse med reklamationer dækkes inden for Danmarks grænser af Auping så længe reklamationen er fremsat inden for de første 24 måneder efter dateringen angivet på fakturaen. I den resterende del af garantiperioden dækkes forsendelsesomkostninger ikke.

Andre garantibetingelser

Hvis en del repareres eller udskiftes inden for garantiperioden, vil der påløbe en ny garantiperiode for denne specifikke del.

Livsgaranti på brud på spiralbund og ramme skal forstås som brud i stålnetværk eller ramme i henhold til de fastsatte garantibetingelser.

Madrasser og topmadrasser. Efter 1 års brug kan højden være reduceret med op til 1,5 cm på forskellige steder som følge af kroppens tryk. Da dette er normalt, er en sådan reduktion ikke omfattet af garantien. Efter 5 års brug kan højden være reduceret med op til 2 cm på forskellige steder som følge af kroppens tryk. En reklamation over en højdereduktion som følge af kroppens tryk er således ikke omfattet af garantien, hvis reduktionen er mindre end ovennævnte målangivelser.

Da madrasser har en tolerance på +1/-1 cm, vil en afvigelse i den nominelle længde, bredde eller højde inden for denne tolerance ikke være omfattet af garantien. Denne metode er baseret på standarden NEN-EN 1334.

Forbrugeres rettigheder efter loven

Forudsat at køberen er en forbruger og således ikke handler som led i sit erhverv, vil intet i denne garanti indskrænke køberens rettigheder efter ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder særligt den almindelige reklamationsfrist på 24 måneder i henhold til købeloven.

Ingen garanti

Vi råder på det kraftigste vores kunder til at købe Auping produkter i godkendte Auping butikker. Garantien gælder kun for Auping produkter, der er købt i en godkendt Auping butik (fysisk eller online), og som er leveret eller samlet af en godkendt Auping forhandler.

Service

Efter garantiperiodens udløb gælder der en serviceperiode, hvor reservedele kan leveres og reparation ydes. For udvalgte produkter kan serviceperioden være længere end her angivet.

Reservedele kan købes jævnfør Aupings serviceprisliste.

Serviceperioden for motorer og elektroniske dele til Royal spiralbunde er 5 år.

Serviceperioden for motorer, gasfjedre og elektroniske dele til Auping sengebunde eller boxmadrasser er 5 år.

Serviceperioden for madrasser er 5 år.

Serviceperioden for topmadrasser er på 3 år.

Serviceperioden for sengerammer og tilbehør er på 5 år. Dette gælder dog ikke lakfarver, som leveres i den normale garantiperiode.

Andre punkter

Auping forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre sine garanti- og servicebetingelser. De garanti- og servicebetingelser, der er gældende på tidspunktet for købet, vil fortsat gælde, selvom betingelserne i mellemtiden måtte blive ændret.