I hvor høj grad kan din madras genanvendes?

I Europa kasseres der hele 35 millioner, og i USA 20 millioner. Mange madrasser ender på forbrændingen eller lossepladsen. Hos Auping vil vi gerne gøre det anderledes. Bedre. Vores mål er nul affald og nul forbrænding af brugte madrasser.

Derfor har Auping udviklet en cirkulær madras, hvor materialerne efter brug kan genanvendes i det uendelige i nye madrasser. Men hvad så med Aupings andre madrasser? For at gøre det mere gennemskueligt har vi forsynet alle Aupings madrasser med et "Recycle-mærke". Det fortæller dig, i hvor høj grad madrasserne kan genanvendes. Som cirkulær madras får Auping Evolve naturligvis et A-mærke. Aupings øvrige madrasser får et B-mærke. Madrasser med C- eller D-mærke er vanskelige at genanvende eller kan slet ikke genanvendes. Dem har vi ikke i vores sortiment.

A :
Perfekt
Samtlige materialer bliver genanvendt i nye Auping-madrasser igen og igen. Dét er cirkulært.

B:
Velegnet til genanvendelse
Hav god samvittighed. En stor del af materialerne bliver genanvendt i f.eks. judomåtter eller som lydisolering. Det kalder vi downcycling.

C:
Vanskelig at genanvende
Materialerne omdannes til granulat, som bliver brændt i forbrændingsovnen. Den varme, der opstår ved processen, udnyttes til elproduktion.

D:
Ærgerligt
Materialerne ender på lossepladsen.

Hos Auping gør vi alt, hvad vi kan for at udvikle madrasser, der belaster miljøet mindst muligt. Alligevel ender mange gamle madrasser helt unødigt på lossepladsen, fordi de ikke bliver indsamlet korrekt. Få råd og info hos din Auping forhandler om bortskaffelse af dine gamle madrasser eller indlevér dem på en genbrugsstation, hvor de kan blive forarbejdet korrekt.