Veludhvilede mønsterelever

schedule2 minutes
Veludhvilede mønsterelever
Veludhvilede mønsterelever

God søvn, gode karakterer

Så er skoletiden igen på trapperne. Efter en uge med lange morgener og masser af afslapning har vi tanket energi op, så vi igen kan tilegne os ny viden og lagre nyt stof. Men vi forældre må huske søvnen - både til os selv og vores børn. Den spiller en afgørende rolle.

Søvnen spiller en afgørende rolle for vores indlæring. En god nattesøvn er med til at holde os skarpe og opmærksomme, når vi lærer noget nyt. Den sørger også for, at vi lagrer den nye viden i længere tid og kan finde den frem igen på et senere tidspunkt.

En undersøgelse, som det hollandske søvnforskningsinstitut NSWO gennemførte blandt 1400 studerende sidste år, viste følgende:
De studerende, som angav, at de følte sig veludhvilede, scorede næsten et helt point højere end deres medstuderende, som angav, at de ikke følte sig veludhvilede.

God søvn, gode karakterer

Tips om optimal hukommelse og søvn

Doktor Lucia Talamini fra universitetet i Amsterdam forsker i søvnens indvirkning på vores hukommelse.

Undersøgelsen: En gruppe hollandske forsøgspersoner blev i løbet af dagen sat til at lære 120 danske ord. Herefter blev ordene gentaget om natten, mens forsøgspersonerne sov. Hos den ene halvdel af gruppen skete det under de såkaldte "slow oscillation up-states". Det er betegnelsen for en søvnfase, som antages at medvirke specifikt til lagring af ny viden. Hos den anden halvdel af gruppen blev de danske ord også gentaget, men ikke i den nævnte søvnfase.

Resultatet: Undersøgelsen bekræftede, at "slow oscillation up-states" reelt er en søvnfase, der bidrager til lagring af ny viden. Vi kan kort sagt kun lagre den nye viden ordentligt i hukommelsen, når vi sover godt.

Det er naturligvis svært at efterprøve derhjemme, men Lucia har et par tips til, hvordan du kan lagre det indlærte stof optimalt:

Sørg i løbet af dagen for at fokusere på de ting, du vil lære, og undgå for mange overspringshandlinger.

Repeter stoffet en ekstra gang om aftenen, inden du går i seng.

Sørg herefter for at få tilstrækkeligt med søvn.