close
Auping
Dansk

Med cirkularitet i hovedrollen

schedule3 minutes
Seng med milled hovedgaerde i en groen skov

Cirkulær økonomi

Hos Auping fornyer vi os hele tiden. Ikke kun inden for design og ergonomi, men også når det gælder bæredygtighed. Vi lægger stor vægt på at passe godt på miljøet, og siden foråret 2020 har vi kunnet kalde os en "Certified B Corporation".  Alle er på hver sin måde med til at gøre verden lidt mere bæredygtig. Vi gør det navnlig ved at drive vores virksomhed cirkulært. Det vil sige, at vi genbruger mest muligt, producerer mindst muligt affald og bruger mindst mulig energi. Vi tilstræber et 100% cirkulært produktsortiment inden udgangen af 2030.

Hvad er genanvendelse?

Genanvendelse, upcycling, downcycling og cirkularitet - når det handler om bæredygtighed, bruges der mange forskellige begreber og definitioner. Faktisk så mange, at du vil ligge vågen om natten, hvis du skal huske dem alle sammen. Derfor får du hermed en enkel forklaring: 

Genanvendelse er den overordnede betegnelse, der dækker over forskellige former for genbrug. Upcycling er den form for genanvendelse, hvor et materiale med lav værdi bruges til fremstilling af noget med en højere værdi. Det kan eksempelvis være plastaffald, som bruges af sportsbrands til fremstilling af sneakers, eller madrasser, hvis betræk er fremstillet af plast fra havet.  

Hvad er downcycling?

Downcycling er den form for genanvendelse, hvor et materiale genbruges en enkelt gang eller to i et produkt med en lavere værdi. For eksempel bruges skummet fra komfortlaget i madrasser til fremstilling af judomåtter, tæppeunderlag eller lydisolering. Det er positivt, at madrassen ikke bliver smidt direkte på forbrændingen. Men når madrassens materialer er udtjent i ders nye liv som judomåtte, bliver de alligevel deponeret. Og det er en skam. 

Hvad er cirkularitet?

Cirkularitet er den højeste form for genanvendelse. Her kan alle materialerne i et produkt genanvendes i det uendelige. Selv om de bruges igen og igen, bevarer de hele tiden den samme høje kvalitet. Ringen er sluttet, ingen værdi går tabt, og der genereres intet affald. Dét er cirkulært. Det starter allerede i produktets designfase. Og det er lige præcis, hvad Auping beskæftiger sig med - hvilket eksempelvis ses ved vores cirkulære madrasser.

 

To mennesker sidder i en blå seng på en strand i naturen

 

Læs mere om Auping Madrasser       Find din nærmeste Auping forhandler

Ordborg over bæredygtighedtermer

I en verden med fokus på bæredygtighed og cirkularitet er der en række termer, der går igen. Men hvad betyder de egentlig, og i hvilke sammenhænge bruges de? 

Fodaftryk

Et fodaftryk handler i bæredygtighedssammenhæng om den indvirkning, vi har på verden. Betegnelsen er opstået, fordi et fodaftryk er et synligt tegn på, hvor en person har gået. På samme måde symboliserer et miljømæssigt fodaftryk de konsekvenser, en organisation skaber for andre mennesker, naturen, fremtidige generationer og verden som helhed. Jo mindre vores fodaftryk er, desto bedre er det. 

Certificeringsordninger for ansvarlig skovdrift 

Hvert år ryddes 16 millioner hektar skov. Det svarer til et areal, der er næsten fire gange så stort som Danmark. Afskovning tegner sig årligt for 15% af verdens CO2-udledning og er således i høj grad medvirkende til klimaforandringerne. Derudover er 80% af alle verdens dyr afhængige af skov, ligesom millioner af mennesker, der lever i eller af skoven (Kilde: FSC). Trods dette er der endnu ikke fastlagt international lovgivning om ansvarlig skovdrift. Derfor findes der forskellige systemer til sikring af bæredygtig skovdrift, hvoraf de to vigtigste er FSC og PEFC. De har begge samme formål, men vejen til slutproduktet er forskellig. 

FSC-certificeret

FSC står for Forest Stewardship Council og er en international organisation. FSC-systemet arbejder for ansvarlig skovdrift på globalt plan. Det betyder, at der på en afbalanceret måde tegnes højde for miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter inden for skovdrift. Eksempler på dette er: 

• at skovene får tid til at regenerere efter skovning 
• at der ikke skoves i skove med store natur- og kulturværdier
• at den oprindelige befolknings rettigheder fastlægges og respekteres 
• at skovarbejderne har gode arbejdsforhold (arbejdstider, løn, sikkerhed, uddannelse) 
• at skovene skaber arbejdspladser og styrker den lokale økonomi 

PEFC-certificeret

PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification og har samme målsætning som FSC. Forskellen på de to certificeringsordninger består hovedsagelig i deres beslutningsprocesser og den måde, certificeringen er reguleret på. For eksempel opstiller FSC sine egne standarder, og skovejeren, som ønsker at blive certificeret, skal dokumentere, at han opfylder kravene ("oppefra og ned"). 

PEFC tager derimod udgangspunkt i de eksisterende love og regler og supplerer med kriterier og standarder for bæredygtig skovdrift ("nedefra og op"). Standarden skal naturligvis leve op til PEFC's kriterier. Det vigtigste er, at begge mærkningsordninger arbejder for ansvarlig skovdrift og for at sikre, at det samlede globale areal af certificeret skov vokser. For der er stadig en verden at vinde. 

Læs mere

Sådan skaber du et bæredygtigt soveværelse | Auping

Bæredygtigt soveværelse

Søvnen er en af de vigtigste kilder til et godt humør, en produktiv dag og generel trivsel i krop og sind. Derfor er der også mange, som gør en ekstra indsats for at indrette soveværelset som et roligt helle, der indbyder til afslapning og søvn.

control_pointLæs Mere
Auping Lookbook 2023

Auping Lookbook 2024

control_pointLæs Mere