Ordbog over bæredygtighedstermer

I en verden med fokus på bæredygtighed og cirkularitet er der en række termer, der går igen. Men hvad betyder de egentlig, og i hvilke sammenhænge bruges de?

Cradle to Cradle (C2C)

Cradle to Cradle betyder bogstaveligt talt "fra vugge til vugge". Eller sagt med andre ord, at alle produkter og processer danner grundlag for noget nyt. Det handler ikke kun om genanvendelse, men om at efterlade verden en lille smule bedre, end man fandt den.

Grundtanken bag Cradle to Cradle-filosofien er, at alle brugte materialer, som har afsluttet deres levetid i ét produkt, på nyttig vis vil kunne indgå i et andet, uden at kvaliteten forringes. For eksempel kan aluminiumsbenene på Auping Essential sengen genanvendes i det uendelige og efterfølgende blive til nye stoleben. Uden kvalitetstab. Det indebærer, at man i designfasen for et produkt også skal tænke nøje over, hvordan produktet kan skilles ad igen. Materialerne skal nemlig være nemme at sortere.

C2C-filosofien er baseret på tre grundprincipper:

  1. Affald er et næringsstof
  2. Udnyttelse af solenergi
  3. Fremme af biodiversiteten

Helt konkret betyder det, at man skal undgå skadelige råstoffer, lade materialerne indgå i et (lukket) kredsløb, undgå spild, udnytte lokale muligheder, anvende bæredygtig energi, motivere mennesker og sælge brugen af produktet i stedet for ejerskabet.

Niaga®

Niaga® er et samarbejde etableret i 2014 mellem den nyopstartede virksomhed Niaga® og DSM. Royal DSM er en global forskningsvirksomhed, som beskæftiger sig med sundhed, fødevarer og materialer. DSM kombinerer sine unikke kompetencer inden for bio- og materialevidenskab med det formål at fremme økonomisk velstand, miljømæssig udvikling og sociale fremskridt og derved skabe bæredygtig værdi for alle involverede parter.

Niaga® har sat sig som mål at genudvikle hverdagsprodukter fra bunden. Ambitionen er at gøre produkterne 100% genanvendelige på en nem og økonomisk bæredygtig måde, uden at det går ud over kvaliteten eller prisen. Som det første produkt har Niaga® genudviklet et gulvtæppe, og planen er, at mange flere skal følge.

Footprint 

Et footpint handler i bæredygtighedssammenhæng om den indvirkning, vi har på verden. Betegnelsen er opstået, fordi et footprint er et synligt tegn på, hvor en person har gået. På samme måde symboliserer et miljømæssigt footprint de konsekvenser, en organisation skaber for andre mennesker, naturen, fremtidige generationer og verden som helhed. Jo mindre vores footprint er, desto bedre er det

Certificeringsordninger for ansvarlig skovdrift

Hvert år ryddes 16 millioner hektar skov. Det svarer til et areal, der er fire gange så stort som Holland. Afskovning tegner sig årligt for 15% af verdens CO2-udledning og er således i høj grad medvirkende til klimaforandringerne. Derudover er 80% af alle verdens dyr afhængige af skov, ligesom de millioner af mennesker, der lever i eller af skoven. Trods dette er der endnu ikke fastlagt international lovgivning om ansvarlig skovdrift. Derfor findes der forskellige systemer til sikring af bæredygtig skovdrift, hvoraf en af de vigtigste er PEFC. De har begge det samme formål, men vejen dertil er forskellig.

PEFC-certificeret

PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification. PEFC tager udgangspunkt i de eksisterende love og regler og supplerer med kriterier og standarder for bæredygtig skovdrift ("nedefra og op"). Standarden skal naturligvis leve op til PEFC's kriterier.

Det vigtigste er, at begge mærkningsordninger arbejder for ansvarlig skovdrift og for at sikre, at det samlede globale areal af certificeret skov vokser. For der er stadig en verden at vinde.