close
Auping
Dansk
Hjørnet af en spiralnetbund

Garanti og reklamation

Garanti

Hos Auping ønsker vi, at du skal sove fantastisk hver eneste nat. Derfor bliver hvert Auping produkt fremstillet med den største omhu og nøje kontrolleret, inden det forlader vores fabrik. Vores garantibetingelser gælder for alle Auping produkter, du køber hos en godkendt Auping forhandler - fra en komplet seng til en enkelt hovedpude. 

Denne garanti stilles af Royal Auping Scandinavia, Filial af Koninklijke Auping B.V. Holland, Høffdingsvej 16 st., 2500 Valby, idet selve reklamationen under garantien skal indgives til den godkendte Auping forhandler, der har solgt det pågældende produkt. Forhandlerens navn og adresse er anført på den originale faktura. 

Hvilken garanti er der på mit Auping produkt?

Garantiperioden er forskellige fra produkt til produkt og gælder fra købsdatoen. Husk derfor at passe godt på din kvittering. Nedenstående garantibetingelser gælder for produkter købt hos en Auping forhandler.

 

Sengerammer

På alle Aupings sengerammer ydes der som standard 5 års garanti. På polstrede produkter kan der med tiden forekomme misfarvninger f.eks. som følge af lyspåvirkning. Denne misfarvning er ikke omfattet af Aupings garanti. 

 

Sengebunde

På alle Auping spiralnetbunde ydes 35 års garanti ved brud på spiralnet og brud på stålramme. For alle sengebundens øvrige dele - f.eks. hængsler, plastdele, motorer, gasfjedre og elektriske dele - gælder en garantiperiode på 5 år.  

 

Garantien på sengebunde gælder kun ved normal brug og normal justering af elevation. Normal brug af sengebund i plan position; sove, sidde, ligge: 

  • Maks. vægt for 1 person 140 kg 

 

Normal brug af elevation (10.000 justeringer fra liggende position i sengens levetid): 

  • Maks. 95 kg for alle Auping elevationssengebunde med bredde op til 100 cm. 
  • Maks. 170 kg for alle Auping elevationssengebunde med bredde 120 og 140 cm. 

 

Madrasser og topmadrasser

Garantiperioden for madrasser er 5 år. For topmadrasser er det 3 år. 

 

Dyner og puder 

På dyner gives der 5 års garanti, og på hovedpuder gives der 2 års garanti. 

 

Sengetekstiler

På alle sengesæt, faconlagener og moltonbetræk har du 1 års garanti. 

 

Tilbehør 

Garantiperioden for alt Auping tilbehør - f.eks. sengeborde og hovedgærder - er 5 år. 

 

Elektrisk tilbehør 

Garantiperioden for alt elektrisk Auping tilbehør, Auping Connect og lamper er 5 år. 

Ombytningsservice på alle Auping madrasser

Inden du køber en madras, anbefaler vi, at du afprøver madrasser og søger ekspertrådgivning hos en af vores forhandlere. Vores forhandlere står klar til at hjælpe dig med at finde en madras, der passer perfekt til dig. Vær opmærksom på, at din krop er 4-6 uger om at vænne sig til en ny madras.

Du kan benytte dig af vores ombytningsservice inden for 90 dage efter leveringen fra Auping forhandleren. Henvend dig til den Auping forhandler, hvor du har købt madrassen/-erne. Vores ombytningsservice er gældende afhængigt af det land eller den region, hvor madrassen er købt. Spørg din forhandler, om Auping ombytningsservice gælder i dit område.

Det er kun muligt at bytte madrassen til samme madras men med anden fasthed, ikke til en anden madrastype. Auping ombytningsservice gælder ikke for udstillingsmodeller. Auping forhandleren har ret til at opkræve et gebyr for håndterings-/transportudgifter. 

Denne Auping ombytningsservice gælder for følgende madrasser: 

Hvad gør vi med dit returnerede produkt?

Ved ombytningen udskifter vi madrassens indvendige del, også kaldet kernen, af hygiejniske hensyn. Herefter bliver den gamle kerne genanvendt til f.eks. isoleringsmateriale eller judomåtter. 

Bemærk: Aupings ombytningsservice gælder ikke for udstillingsmodeller. Desuden har Auping forhandleren ret til at opkræve kørsels-/transportudgifter.

Sætningsdannelse og afvigende mål på madrasser og topmadrasser

Aupings madrasser og topmadrasser fremstilles i hånden. Det betyder, at hvert produkt er unikt, og at der kan være minimale afvigelser i produktets længde, bredde eller højde. For at afgøre, om din reklamation vedrørende en målafvigelse er omfattet af garantien, anvender vi standarden NEN-EN 1334. Afvigelser på + 1 cm (større) eller - 1 cm (mindre) og derunder er ikke omfattet af garantien. 

En Auping madras giver den bedste støtte og tilpasser sig efter kroppens konturer. Det betyder, at der kan dannes sætning i madrassen som følge af kroppens tryk. Det er helt normalt. Sætning på op til 2 cm visse steder er acceptabelt og ikke omfattet af Aupings garantibestemmelser.  

Køb altid dit Auping produkt hos en godkendt Auping forhandler

Vi anbefaler, at du kun køber Auping produkter hos godkendte Auping forhandlere. Kun sådan kan vi stå inde for kvaliteten af de købte produkter. Du finder en oversigt over vores forhandlere her. Auping yder ingen garanti på produkter, som ikke er solgt, leveret og monteret via et godkendt Auping salgssted (fysisk eller online). Kombinationer med produkter fra andre producenter end Auping, kan, afhængigt af reklamationens art medføre afvisning eller begrænsning af garantikravet. 

Garantikravet kan kun gøres gældende af den oprindelige køber. I den forbindelse skal du kunne fremvise den originale kvittering. Husk derfor at passe godt på den. Anmeldelsen skal ske hos  Auping forhandler, hvor produktet oprindeligt er købt, også hvis køberen i mellemtiden er flyttet til et andet land. Køberens rettigheder i henhold til Aupings garantibetingelser berører ikke de rettigheder, køberen har i henhold til loven, forudsat at køberen er en privatperson og ikke handler på vegne af et erhverv eller en virksomhed. 

Aupings garantibestemmelser gælder kun i de lande, hvor Auping er officielt repræsenteret. Vi kan afvise at yde garanti og service på produkter, der er medbragt til lande, hvor Auping ikke er officielt repræsenteret. 

Garantibestemmelser i tilfælde af materiale- og fabrikationsfejl

Ved materiale- eller fabrikationsfejl udbedres fejlen til Aupings garantibetingelser. Er dette ikke muligt, tilbydes der en anden passende løsning. I så fald ombyttes produktet md et identisk produkt eller, hvis dette ikke længere kan leveres, et tilsvarende alternativt produkt. I visse tilfælde tilbydes der en passende godtgørelse. Det er Auping alene, der afgør, om en fejl skal udbedres ved ombytning, reparation eller godtgørelse. 

Fejl/skader som følge af mangelfuld vedligeholdelse

For at kunne gøre krav på Aupings garanti skal du have fulgt Aupings anbefalinger om vedligeholdelse. Garantien gælder desuden kun, hvis der er tale om almindelig brug i hjemmet. Garantien dækker ikke fejl og/eller skader, der er opstået som følge af uhensigtsmæssig brug (f.eks. overbelastning), forkert brug eller almindelig slitage i henhold til de fastlagte standarder. Ligeledes kan der ikke gøres krav på garantien på madrasser, som har været placeret i et fugtigt miljø. 

Reklamations procedure

Reklamationen vurderes først af din Auping forhandler, hvor du har købt produktet. Vurderes reklamationen at være begrundet, udbedres eller ombyttes det defekte produkt (eller de defekte dele). Der opkræves ingen materialeomkostninger. Hvis det ikke er muligt at reparere eller ombytte produktet, tilbydes der en anden passende løsning.

Afhængigt af det land, hvor garantikravet gøres gældende, dækker garantien ikke automatisk omkostninger til forsendelse af det defekte produkt til undersøgelse eller reparation hos Aupings fabrik eller Auping forhandleren. Det samme gælder for returforsendelse af ombyttede eller reparerede produkter. Inden for garantiperioden er selve reparationen uden beregning. Auping forhandleren kan dog opkræve kørselsomkostninger. 

Garantiperioden efter reparation eller ombytning

Når en del repareres eller ombyttes i garantiperioden, er restgarantiperioden for det samlede produkt stadig gældende for den reparerede eller ombyttede del. Det gælder også, hvis hele produktet er ombyttet. 

Garantiperioden for udstillingsmodeller

På udstillingsmodeller ydes 2 års garanti fra fakturadatoen.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til garanti og reklamation, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os