Spørgsmål og svar om dun

Tilbage til siden Certificerede materialer

Hvad er forskellen på ande- og gåsedun?

Ande- og gåsedun har egentlig samme egenskaber, da de begge har en god isoleringsevne og derfor er gode til at holde på kropsvarmen. Men eftersom gæs normalt er større og derfor har større dun, skal der færre dun til at fylde en dyne med gåsedun, og dynen er derfor lettere. Forholdet mellem dunenes isoleringsværdi og vægt kaldes bæreevne. Gåsedun har i kraft af deres størrelse en højere bæreevne end andedun. Eftersom gåsedun er en mere knap ressource end andedun, er gåsedunsdyner ofte lidt dyrere end dyner fyldt med andedun.

Hvordan bestemmes dunenes kvalitet?

Dunenes kvalitet afgøres af deres bæreevne. Duns bæreevne bestemmes ved at måle højden i millimeter på 30 gram dun. Dunene belastes med en vis vægt, hvorved man kan bestemme modtrykket. Når dunene yder et tilstrækkeligt modtryk, måler man højden på de sammenpressede dun. Denne højde kaldes dunenes bæreevne. Jo stærkere dunene er, jo mere modstand yder de, og jo højere er bæreevnen. En bæreevne på 150 mm/30 gram kan betragtes som god. Gåsedun i høj kvalitet har en bæreevne på mindst 170 mm/30 gram, og dun i en meget høj kvalitet kan have en bæreevne på over 200 mm/30 gram. Jo højere bæreevne, jo bedre er dunenes isoleringsevne. Der skal således færre dun til at fylde en dyne, og dynen bliver derfor dejlig let og falder blødt om kroppen.

Hvor kommer dunene i en Auping dyne fra?

Dunene i vores dyner kommer fra masuriske gæs (Polen), der primært opdrættes for deres kød. Gæssene går i det fri, har adgang til vand og får naturligt foder. Dunene og fjerene er et biprodukt, som er til overs, når dyrene bliver slagtet. Polske gåsedun er anerkendt verden over for deres høje kvalitet. Det skyldes til dels det polske klima med varme somre og iskolde vintre.

De genanvendte dun i Aupings dyne- og pudekollektion stammer fra dundyner og -puder i høj kvalitet, som forbrugere har kasseret. Det kan f.eks. være, fordi betrækket var slidt, eller fordi forbrugeren ønskede en anden type dyne. Disse dunprodukter indsamles i samarbejde med lokale genbrugsbutikker og nationale tekstilindsamlinger. Snavsede og våde dyner og puder bliver sorteret fra af indsamlerne, da de desværre ikke egner sig til at blive genanvendt. De dundyner, der lever op til kvalitetskravene, bliver herefter sendt til genanvendelse.

Er dun et miljøvenligt materiale?

Dun er et naturprodukt med en meget lav miljøpåvirkning, fordi de kræver meget lidt behandling for at blive klar til brug. Den lave vægt og høje isoleringsevne betyder, at en dundyne kun kræver halvt så meget fyld som f.eks. en polyesterdyne. Dun er desuden biologisk nedbrydelige og er ikke skadelige, hvis de udledes til miljøet. Samtidig er dun fra brugte produkter nemme at genanvende, og genanvendte dun har en endnu lavere miljøpåvirkning end nye dun.

Bliver gæssene plukket levende?

Nej, aldrig til vores dyner og puder. I Asien og Østeuropa kender man til tilfælde, hvor gæs bliver plukket levende, men i EU er det forbudt ved lov. Vestlige producenter af dyner og puder tillader ikke dun fra dyr, der er plukket levende, og der føres strenge kontroller med dette. Det eliminerer risikoen for, at europæiske produkter indeholder dun fra levende plukning.


Hvordan kan jeg undgå at købe en dyne med dun fra levende plukkede dyr?

Når du køber en dundyne, skal du sikre dig, at den bærer mærket Responsible Down Standard (RDS). Det garanterer, at den ikke indeholder dun fra levende plukkede dyr. Alle vores dyner er RDS-certificerede. Hele forsyningskæden fra farm til færdigt produkt bliver regelmæssigt kontrolleret af det uafhængige certificeringsorgan Control Union.

Hvad er RDS?

RDS er en uafhængig, frivillig, global dunstandard, som fokuserer på sporbarhed af dun og fjer som biprodukt fra levnedsmiddelindustrien. Standarden er udarbejdet af Textile Exchange, og efterlevelsen af standarden kontrolleres af det uafhængige certificeringsorgan Control Union. RDS blev udviklet og revideret over en periode på tre år med støtte fra dyrevelfærdsgrupper, industrieksperter samt en række førende brands og detailforretninger. Standarden angiver de bedste arbejdsmetoder (best practice), når det gælder dyrevelfærd og sporbarhed. Dunene i Auping Cloud stammer udelukkende fra leverandører, der opfylder RDS-kravene, og som således er RDS-certificerede.

Bliver der ikke længere opdrættet ænder og gæs, hvis jeg stopper med at købe dundyner?

Gæs og ænder er blevet opdrættet i århundreder for deres kød, også længe før man overhovedet brugte dun som fyldmateriale. Dette ændrer sig ikke, selv om folk holder op med at købe dundyner. I så fald vil dunene og fjerene bare blive brugt til andre formål, f.eks. forarbejdning til dyrefoder eller biobrændstoffer.

Dyrevenlige dun – findes det virkelig?

Der er stor debat om, hvorvidt animalske produkter som kød, mælkeprodukter og biprodukter som dun og læder overhovedet kan kaldes dyrevenlige. Vi sikrer, at vores dun ikke stammer fra dyr, der er plukket levende. Derudover tillader vi ikke, at dunene kommer fra dyr, der har levet i bur, eller som er blevet tvangsfodret for at udvikle fedtlever. Dyrene har ret til tilstrækkeligt med plads, foder og rent drikkevand, og unødig stress og lidelser skal forebygges. Når disse krav er opfyldt, og dunene er RDS-certificerede, er der tale om "ansvarlige dun". Det er op til den enkelte at afgøre, hvor dyrevenligt han eller hun synes, det er.