Accessoires

Auping Disclaimer

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Royal Auping nv op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Royal Auping nv kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Royal Auping nv is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Royal Auping nv. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Royal Auping nv. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op auping.be wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Royal Auping nv behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Royal Auping nv sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen. 

Alle vermelde prijzen van Auping zijn geldig t/m 3 oktober 2021. Vanaf 4 oktober 2021 zijn prijzen onderhevig aan een verandering.

 

 

Valumat-bijdrage België (*)

Vanaf 01/01/2021 betalen producenten en invoerders van matrassen in België een (jaarlijks varieerbare) milieubijdrage aan vzw Valumat. Auping rekent de tarieven aan bovenop haar prijzen (matrassen en toppers: € 8,50 euro (≤120 cm) en € 17,00 euro (>120 cm). Prijzen incl. BTW.

Goed om te weten: de Valumat-bijdrage is al verwerkt in de geafficheerde prijzen op de configurator

Met de inkomsten verzamelt en verwerkt Valumat afgedankte matrassen op duurzame wijze. 

Voor meer info, zie https://valumat.be/nl  en https://www.auping.com/nl-be/valumat-bijdrage

(*) n.v.t. in Groothertogdom Luxemburg