Accessoires

Auping Evolve is TUV-gecertificeerd

Auping Evolve is TÜV-gecertificeerd

Waarvoor staat TÜV en waartoe dient het?

TÜV is de afkorting van ‘Technischer Überwachungs Verein’. Deze onafhankelijke instantie keurt en certificeert producten zodat ze veilig kunnen worden gebruikt. De nadruk ligt daarbij op de technische veiligheid van producten. Een TÜV-certificering is een belangrijke meerwaarde voor een bedrijf: een bewijs van kwaliteit en technische degelijkheid. TÜV is een Duitse organisatie met drie grote regionale holdings: TÜV Nord, TÜV Rheinland en TÜV Süd. In Nederland is TÜV actief als dochteronderneming van de Duitse TÜV Nederland Groep.

Waarom is Auping Evolve gekeurd?

Een matras bestaat veelal uit een complexe samenstelling van aan elkaar gelijmde materialen. Conventionele matrassen bevatten vaak PU-schuim (polyurethaan) dat slecht is voor het milieu en je gezondheid. Want bij het productieproces van PU-schuim komen vluchtige organische stoffen (VOC’s) vrij. Auping Evolve bevat enkel polyester en staal, dat keer op keer te recycleren is tot een nieuwe matras – beter voor het milieu én je gezondheid. Want polyestermaterialen hebben een veel lagere VOC-uitstoot dan PU-schuim. Volgens onderzoek van het Eco-Institut Germany GmbH ligt de uitstoot van VOC’s bij polyester wel 10 keer lager.

Wat zijn VOC’s?

In het Engels is VOC de afkorting van Volatile Organic Compounds; in het Nederlands: vluchtige organische stoffen. VOC’s zijn gassen die in kleine hoeveelheden worden uitgestoten en mogelijk gezondheidsrisico’s met zich brengen. Er bestaan honderden VOC’s, en ze zitten in vrijwel alle materialen – zowel natuurlijk als chemisch. VOC’s uit natuurlijke materialen zijn onschadelijk voor de gezondheid. VOC’s die door een chemisch proces ontstaan – bijvoorbeeld door twee verschillende stoffen te verbinden door verhitting – kunnen wél gezondheidsrisico’s inhouden. Naast geuroverlast kunnen ze bij inademing klachten veroorzaken zoals hoofdpijn, vermoeidheid en irritatie van neus, keel en ogen. De meeste producten bevatten geen schadelijke VOC’s omdat de productieprocessen worden gecontroleerd en aan bepaalde veiligheidsnormen moeten voldoen.

Hoe verloopt de keuring voor een TÜV-certificering?

Om in aanmerking te komen voor een TÜV-certificering wordt de Auping Evolve-matras 7 dagen in een hermetisch afgesloten ruimte geplaatst in het laboratorium van TÜV Rheinland. In die ruimte wordt een luchtstroom op gang gebracht zodat de VOC’s vrijkomen uit de matras. Ondertussen worden er samples genomen van de lucht, die op hun beurt worden gemeten op de uitstoot van schadelijke stoffen.

Wat zijn de resultaten?

TÜV classificeert VOC’s op hun schadelijkheid. De schadelijkste VOC’s worden in de keuring gemeten als ze boven een bepaalde drempelwaarde uitkomen. Veel van deze potentieel gevaarlijke VOC’s werden niet gemeten bij de test met Auping Evolve. De VOC’s die wel werden gemeten, zaten ruim onder de drempelwaarde. Daarom is Auping Evolve TÜV-gecertifieerd en een bewezen gezonde matras om op te slapen.