Accessoires

Auping Privacy Policy

Koninklijke Auping bv (gevestigd in de Maagdenburgstraat 26, 7421 ZC te Deventer, telefoonnummer 0570-681911, e-mail adres info@auping.nl) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Koninklijke Auping bv zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

Koninklijke Auping bv gebruikt de verzamelde gegevens om de bezoekers van haar site de volgende diensten te leveren:

  • van bezoekers die een of meerdere brochures aanvragen, verzamelen en verwerken wij naam, adres en e-mailadres om een aanvraagbevestiging en de aangevraagde brochures te versturen;
  • van bezoekers die een Mijn Auping Account aanmaken, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres en wachtwoord om de website te personaliseren;
  • van bezoekers die een bericht sturen via ons contactformulier, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van het bericht, om de betreffende vraag of klacht te behandelen;
  • van bezoekers die daar toestemming voor hebben gegeven, gebruiken wij het e-mailadres om ze te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties.

Indien u niet langer wenst dat Koninklijke Auping bv uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden gebruikt, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@auping.nl. Uw gegevens worden dan verwijderd.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij maken hiervoor gebruik van een Secure Socket Layer (SSL).

Inzage in uw persoonsgegevens

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Stuur hiervoor een e-mail naar info@auping.nl

Algemeen

Koninklijke Auping bv kan dit privacy statement te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy statement. Dit privacybeleid is aangepast op 13-03-2009. Als u vragen heeft met betrekking tot dit privacy statement, kunt u zich richten tot Allart Bas - B.Allart@auping.nl.