Mobile Menu

Garantie en voorwaarden

De merknaam Auping staat borg voor duurzaamheid. Auping maakt gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen. Elk product wordt met de grootste zorg gefabriceerd en nauwkeurig gecontroleerd voordat het de fabriek verlaat. Op alle Auping producten wordt standaard garantie gegeven. Deze garantie wordt gegeven door de erkende Auping dealer die het betreffende product verkocht heeft; diens naam en adres zijn vermeld in de originele factuur.

Garantie bedbodems en Auping Connect

Op alle spiraalbodems en stalen boxspringframes wordt 35 jaar garantie gegeven op draad- en framebreuk. Op motoren, gasveren, elektronica en kunststof delen wordt standaard 5 jaar garantie gegeven, waarvan 2 jaar volledig. In deze 2 jaar ontvang je in voorkomend geval kosteloos een nieuw product of de opvolger hiervan. In het 3e, 4e en 5e jaar ontvang je in voorkomend geval kosteloos een vergelijkbaar functionerend product; dit kan een gereviseerd exemplaar zijn.

De garantie op spiraalbodems geldt alleen voor normaal gebruik en normaal verstellen. Normaal gebruik= bodem in vlakke toestand; slapen, zitten, liggen:

  • maximaal gewicht van 1 persoon 140 Kg

Normaal verstellen; normaal gebruik (10.000x liggend in bed verstellen tijdens de levensduur):

  • maximaal 95 kg voor alle 1-persoons producten (alle verstelbare Auping spiraalbodems en Boxsprings tot en met 100 breed)
  • maximaal 170 kg voor alle 2-persoons producten (alle verstelbare Auping spiraalbodems en Boxsprings van 120 en 140 breed).

Op Auping Connect wordt 2 jaar garantie gegeven voor materiaal- en fabricagefouten. In deze 2 jaar wordt het product kosteloos gerepareerd door Auping of ontvang je kosteloos een nieuw product of opvolger hiervan, dit naar keuze van Auping. Als Auping Connect of een onderdeel hiervan niet langer beschikbaar is, kan Auping het product vervangen door een product met een vergelijkbare functie. 

Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode of, indien deze langer is, gedurende negentig (90) dagen vanaf de leverdatum van het gerepareerde of vervangen product.

Garantie matrassen & toppers

Voor matrassen geldt een standaard garantieperiode van 5 jaar. In het geval van toppers geldt een standaard garantieperiode van 3 jaar.

Ligplekvorming

Voor matrassen en toppers geldt dat tot 5 jaar gebruik een plaatselijk hoogteverlies (ligplekvorming) tot 1,5 cm een normaal verschijnsel is en een dergelijk hoogteverlies valt derhalve buiten de garantie. Na 5 jaar gebruik is een plaatselijk hoogteverlies (ligplekvorming) tot 2,0 cm een normaal verschijnsel. Dit betekent dat klachten met ligplekvorming kleiner dan deze maten niet onder de garantieregeling vallen.

Afmetingen

In verband met onderlinge verhoudingen tussen de producten, kunnen de afmetingen van matrassen en toppers afwijken van de nominale maat.

Omruilgarantie

Het kan voorkomen dat  je na enkele weken nog steeds niet tevreden bent over je Auping matras(sen). In dat geval kun je aanspraak maken op de Auping omruilgarantie. Dit houdt in dat de harheid van de matras kostenloos kan worden gewijzigd. Je kunt tot uiterlijk 90 dagen na aflevering door de Auping winkel aanspraak maken op de omruilgarantie. Neem hiervoor contact op met de Auping winkel waar je de matras(sen) gekocht hebt. Het is uitsluitend mogelijk om de hardheid van de matras(sen) te wijzigen, niet het type. In ruim 80% van de gevallen wisselen we de kern van de matras, “het binnenste” van de matras. Uit oogpunt van hygiëne wordt de oude kern vervolgens gerecycleerd. Van enkele matrasmodellen kan de kern niet apart gewisseld worden, deze worden in z’n geheel gerecycleerd. Bijna 100% van de matrassen en matraskernen kan hergebruikt worden tot nieuwe metaal, isolatiemateriaal of judomatten.

Voorwaarden:

  • Deze garantie is alleen van toepassing op witte matrassen. De omruilgarantie geldt voor zowel de 1-persoons als 2-persoonsmatrassen.
  • De omruilgarantie is niet van toepassing op showroommodellen.
  • Het staat de Auping winkel vrij om voorrij-/transportkosten in rekening te brengen.

Garantie dekbedden & kussens

Op dekbedden en kussens wordt 2 jaar volledige garantie gegeven. Dit houdt in dat, mocht er binnen 2 jaar na factuurdatum sprake blijken te zijn van materiaal- of fabricagefouten, de volledige kosten van vervanging of reparatie vergoed worden. Voor dekbedden geldt bovendien dat, indien het product niet meer kan worden gerepareerd, deze in aanmerking komt voor 3 jaar additionele garantie op basis van afschrijving. 

In 2 tot 3 jaar na factuurdatum ontvang je 75% korting, in 3 tot 4 jaar 50% korting en in 4 tot 5 jaar 25% korting, alles berekend over de originele aanschafwaarde van het eerste product.

Garantie ledikanten, accessoires & showroommodellen

Bedtextiel

Op dekbedovertrekken, hoeslakens en moltons wordt 1 jaar volledige garantie gegeven. 

Ledikanten en accessoires

De standaard garantietermijn in het geval van ledikanten en accessoires is 5 jaar. 

Garantie op showroommodellen

Op showroommodellen wordt 2 jaar garantie geboden, eveneens ingaande op de datum die vermeld staat op de factuur van de consument. 

Garantievoorwaarden

Indien er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de Auping garantievoorwaarden of zal een andere passende remedie worden geboden. Indien een defect niet hersteld wordt, kan het product conform de voorwaarden vervangen worden door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product, of kan een passende vergoeding worden aangeboden. Uitsluitend Auping bepaalt of een fout hersteld wordt door vervanging, reparatie of vergoeding.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, wordt nadrukkelijk als voorwaarde gesteld dat de onderhoudsadviezen van Auping correct gevolgd zijn en dat sprake is geweest van normaal huishoudelijk gebruik. Daarnaast geldt als voorwaarde dat het product is verkocht, geleverd en gemonteerd door een erkende Auping dealer.

Aanspraken op garantie voor gebreken/beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten. 

Combinaties met niet-Auping producten kunnen, afhankelijk van de aard van de klacht, tot afwijzing of beperking van de garantie-aanspraak leiden.

Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van de originele factuur, die derhalve goed bewaard dient te worden. Alleen de oorspronkelijke koper kan aanspraak maken op garantie. De aanmelding dient te geschieden bij de Auping dealer bij wie het product oorspronkelijk werd aangeschaft, ook indien de koper inmiddels naar een ander land verhuisd is.

Een aanspraak op garantie dient eerst door Auping beoordeeld te worden. Bij een als gegrond erkende klacht zal het defecte product of zullen de defecte onderdelen hersteld of vervangen worden (of zal een andere passende remedie aangeboden worden), zonder berekening van materiaalkosten, of tegen gereduceerde kosten in geval van een garantie op basis van afschrijving. Afhankelijk van het land waarin aanspraak op de garantie wordt gemaakt, omvat de garantie niet automatisch een vergoeding van de kosten van verzending van defecte producten naar de Auping fabriek of de Auping distributeur voor onderzoek van de klacht of voor reparatie. Hetzelfde geldt voor retourzending van vervangende of gerepareerde producten. De reparatie zelf is binnen de garantietermijn gratis. Voorrijkosten worden in rekening gebracht.

Overige garantiebepalingen

Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende (verlengde) garantieperiode van het complete product. Garantie op draad- of framebreuk betekent garantie op breuken in stalen netwerk of frame, binnen de gestelde garantievoorwaarden.

Geen garantie

Auping adviseert sterk om Auping producten alleen bij erkende Auping verkooppunten te kopen. Op Auping producten die niet bij erkende Auping verkooppunten (fysiek of online) zijn aangeschaft en/of die niet door een erkende Auping dealer zijn afgeleverd en gemonteerd, is de garantie niet van toepassing. De Auping garantie geldt in alle landen waar Auping officieel vertegenwoordigd is. Garantie en service kunnen geweigerd worden voor Auping producten die naar landen worden gebracht waar Auping geen officiële vertegenwoordiging heeft.

Service

Als aanvulling op de garantieperiode, wordt er een serviceperiode geboden. Dit is de minimale periode waarin nog service verleend zal worden voor Auping producten. Uiteraard kan bij producten waarbij dat mogelijk is langer service worden verleend. In tegenstelling tot garantie, die kosteloos of op basis van jaarlijkse afschrijving wordt verleend, wordt service verleend op basis van de prijzen zoals opgenomen in de Auping serviceprijslijst. 

De serviceperiode voor motoren en elektronica van de Royal spiraalbodem is 5 jaar. Voor motoren, gasveren en elektronica van de Auping spiraalbodem of boxspring wordt 3 jaar service geboden. Voor matrassen wordt een serviceperiode van 3 jaar gehanteerd. In het geval van toppers bedraagt de serviceperiode 2 jaar. De serviceperiode voor ledikanten en accessoires (met uitzondering van lakken) is 2 jaar.

Stoffen en slijtage

Het is mogelijk dat in de tijd stoffen kunnen verkleuren. Gedurende de gebruiksperiode kunnen stoffen mogelijk verkleuren door lichtinval.

Garantie kasten

De Auping kastencollectie wordt geproduceerd door De Graaf kastenproductie. De Graaf kastenproductie (hierna te noemen De Graaf) staat borg voor jarenlang probleemloos functioneren. De Graaf maakt gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen. Elk product wordt met de grootste zorg gefabriceerd en nauwkeurig gecontroleerd voordat het de fabriek verlaat. De Graaf geeft 5 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

De garantietermijn gaat in op de datum die vermeldt staat op de faktuur. Voorwaarde is wel dat onze plaatsingsinstructies en onderhoudsadviezen correct gevolgd zijn en dat sprake is van normaal huishoudelijk gebruik. Indien zich materiaal- of fabricagefouten voordien, verplicht De Graaf zich zulke fouten gratis te herstellen volgens de ‘De Graaf garantievoorwaarden’. Indien het defect niet hersteld kan worden, vervangt De Graaf het product binnen de garantietermijn zonder kosten door hetzelfde, of indien niet meer leverbaar, door een gelijkwaardig product.

Uitsluitend De Graaf bepaalt of een fout hersteld wordt door vervanging, reparatie of vergoeding. Aanspraken op garantie voor gebreken/beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten. Combinaties met ‘niet-De Graaf producten’ kunnen, afhankelijk van de aard van de klacht, tot beperking in de garantieaanspraak leiden.

Een aanspraak op garantie dient eerst door De Graaf als gegrond erkend te worden. Bij een gegronde klacht zal De Graaf het defecte product of defect onderdelen vervangen, op de volgende basis;

  • zonder berekening van vervangingskosten voor de onderdelen en franco dealer, waar de dealer de montage bij de originele levering aan de consument voor zijn rekening heeft genomen
  • zonder berekening van vervangingskosten inclusief de- en montage bij de consument, waar de Graaf zelf de originele levering, inclusie montage, aan de consument voor zijn rekening heeft genomen.
  • zonder berekening van vervangingskosten voor de onderdelen en franco Auping, voor overige leveringen.

Afhankelijk van het land waarin aanspraak op onze garantie wordt gemaakt, omvat deze niet automatisch de kosten van verzending van defecte producten naar de fabriek van De Graaf of de Auping dealer voor onderzoek van de klacht of voor reparatie.

Een aanspraak op garantie kan alleen worden gedaan onder overlegging van de originele factuur. De garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper. De aanmelding dient te geschieden bij de Aupingdealers bij wie het product oorspronkelijk werd aangeschaft, ook indien u inmiddels naar een ander land verhuisd bent.

De garantie vervalt, indien het product op enig moment gedemonteerd of gemonteerd wordt door personen die daarvoor door De Graaf niet als gekwalificeerd zijn aangemerkt, tenzij de gebruiksaanwijzing ‘do-it-yourself’ montagevoorschriften bevat en deze nauwkeurig worden opgevolgd.

De ‘De Graaf garantie’ geldt in alle landen waar De Graaf onder licentie van Auping producten levert, zijnde Nederland, België en Luxemburg. De Graaf behoudt zich het recht voor, geen garantie te verlenen op producten die naar landen worden gebracht waar De Graaf geen producten onder licentie van Auping levert.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je nu in en ontvang onze maandelijkse update met slaap- en interieurtips, nieuwe collecties & promoties.