Accessoires

Wat is het verschil tussen eenden- en ganzendons?

Eenden- en ganzendons hebben gelijkaardige eigenschappen: ze bieden allebei een goede isolatie van je lichaamswarmte. Ganzen zijn doorgaans groter, waardoor ook de donsvlokken groter zijn. Er is dus minder vulling nodig en het dekbed is lichter van gewicht. De verhouding tussen isolatiewaarde en gewicht noemen we vulkracht. Bij ganzendons ligt de vulkracht hoger dan bij eendendons. Omdat ganzendons schaarser is dan eendendons, zijn dekbedden met ganzendons vaak wat duurder dan die met eendendons.

Hoe wordt de kwaliteit van dons bepaald?

De kwaliteit van dons wordt bepaald door de vulkracht, berekend door de hoogte van 30 gram dons te meten in millimeters. Door een gewicht op het dons te laten zakken, meet men de tegendruk. Wanneer er voldoende tegendruk wordt gegeven, meet men de overgebleven hoogte. Dat noemen we de vulkracht. Hoe sterker het dons, hoe meer weerstand en hoe hoger de vulkracht. Een vulkracht van minimaal 150 mm/30 gram wordt beschouwd als goed. Ganzendons van hoogwaardige kwaliteit heeft een vulkracht van minimaal 170 mm/30 gram. De zeer hoogwaardige kwaliteit kan zelfs hoger zijn dan 200 mm/30 gram. Hoe hoger de vulkracht, hoe beter het dons isoleert. Zo is er minder dons nodig om het dekbed te vullen, waardoor het licht en soepel is.

Waar komt het dons uit een Auping-dekbed vandaan?

Het dons in onze dekbedden komt van Mazurische ganzen (Polen) die in eerste instantie worden gehouden voor hun vlees. De gazen lopen in open lucht, hebben toegang tot water en krijgen natuurlijke voeding. Het dons en de veren zijn ‘restproducten’ nadat de dieren zijn geslacht voor hun vlees. Pools ganzendons wordt wereldwijd erkend voor zijn hoge kwaliteit. Het Poolse klimaat met warme zomers en ijzige winters draagt daaraan bij.
Gerecycleerd dons in de dekbedden- en kussencollectie van Auping komt van gebruikte, hoogwaardige donzen dekbedden en kussens. Soms is de tijk van het dekbed versleten, of is het dekbed zelf niet meer naar wens. Deze donzen producten worden ingezameld, in samenwerking met lokale kringloopwinkels en landelijke textielcollectes. Vervuilde of natte dekbedden en kussens worden door de inzamelaars uit de opbrengst verwijderd, want die zijn niet meer geschikt voor recyclage. De donzen dekbedden die aan de kwaliteitsnorm voldoen, worden wél gerecycleerd.

Is dons een milieuvriendelijk materiaal?

Dons is een natuurproduct met een zeer lage milieu-impact. Er zijn immers weinig bewerkingen nodig om het materiaal gebruiksklaar te maken. Door het lage gewicht en het hoge isolerende vermogen heeft een donzen dekbed bovendien de helft minder vulling nodig. Dons is ook biologisch afbreekbaar en onschadelijk als het in het milieu terechtkomt. Dons uit oude producten is ook nog eens eenvoudig te recycleren. Gerecycleerd dons heeft daarmee een nóg lagere milieu-impact dan nieuw (virgin) dons.

Worden ganzen levend geplukt voor het dons?

Nee, nooit voor onze dekbedden en kussens. Auping-producten met ganzendons zijn gecertificeerd volgens de Responsible Down Standard (RDS) en de Global Recycled Standard (GRS). Deze keurmerken sluiten dwangmatig voederen en levend plukken uit. Het dons is uitsluitend afkomstig als bijproduct van de vleesindustrie.

Hoe kan ik voorkomen dat er in mijn dekbed levend geplukt dons zit?

Koop je een dekbed met dons? Ga dan goed na of het voorzien is van het Responsible Down Standard-keurmerk (RDS). Dat garandeert dat er geen levend geplukte dons in zit. Al onze dekbedden zijn RDS- of GRS-gecertificeerd. De volledige productieketen – van boerderij tot eindproduct – wordt periodiek gecontroleerd door het onafhankelijke certificeringsorgaan Control Union.

Wat is RDS?

RDS is een wereldwijde, onafhankelijke, vrijwillige donsstandaard die de nadruk legt op de traceerbaarheid van dons en veren als bijproduct van de voedingsindustrie. De standaard is eigendom van Textile Exchange; de naleving ervan wordt uitgevoerd door het onafhankelijke certificeringsorgaan Control Union. RDS werd over een periode van drie jaar ontwikkeld en herzien met de steun van dierenwelzijnsgroepen, deskundigen uit de industrie, merken en retailers. De standaard erkent best practices (beste methoden/werkwijzen) op het gebied van onder andere dierenwelzijn en traceerbaarheid. Het dons in Auping-producten is uitsluitend afkomstig van leveranciers die voldoen aan de RDS-eisen en die gecertificeerd zijn.

Wat is GRS?

Global Recycled Standard (GRS) is een internationaal keurmerk voor gerecycleerde materialen. Producten met dit keurmerk zijn gemaakt in goede werkomstandigheden en met maximaal behoud van materialen.

Worden er geen eenden en ganzen meer gehouden als ik geen donzen dekbed koop?

Ganzen en eenden worden al eeuwenlang gehouden voor hun vlees – lang voor dons überhaupt als vulmateriaal werd gebruikt. Dit zal niet veranderen als er geen donzen dekbedden meer worden gekocht. Het dons en de veren worden dan wellicht gebruikt voor andere doeleinden, zoals verwerking tot veevoeder en biobrandstof.

Diervriendelijk dons, bestaat dat eigenlijk?

Er is veel discussie over de vraag of men dierlijke producten en bijproducten zoals dons en leer wel diervriendelijk mag noemen. Wij zien er alleszins op toe dat ons dons niet afkomstig is van dieren die levend worden geplukt. Voorts is ons dons nooit afkomstig van dieren die in kooien hebben geleefd of gedwangvoederd werden voor hun vette lever. De dieren krijgen voldoende beweegruimte, eten en schoon drinkwater, en onnodige stress en leed wordt voorkomen. Wij spreken van ‘verantwoord dons’ als hieraan wordt voldaan en als het dons RDS-of GRS-gecertificeerd is. Iedereen kan voor zichzelf bepalen hoe diervriendelijk hij/zij dit vindt.