Accessoires

Wedstrijdreglement - Openingsactie Auping Store Sint-Martens-Latem

 • De “Win je aankoop” wedstrijd is een tijdelijke actie die wordt georganiseerd door Royal Auping nv, gevestigd in de Fraikinstraat 12, 2200 Herentals, en is onderhevig aan de algemene spelvoorwaarden die dit reglement vervat en het Belgische recht. De wedstrijd wordt georganiseerd met aankoopverplichting.
 • Deelname aan deze wedstrijd kan uitsluitend door de wedstrijdvraag  juist te beantwoorden en het juiste antwoord op  schiftingsvraag zo dicht mogelijk te benaderen. Een onpartijdige jury zal op basis van beide antwoorden uit alle deelnemers 1 winnaar selecteren.
 • Deelname aan deze wedstrijd kan van 16 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.
 • Deelname aan deze wedstrijd is uitsluitend voor volwassenen boven de 18 jaar. Medewerkers van Royal Auping nv, meewerkende reclamebureaus en Auping verdelers evenals familieleden (al dan niet inwonend) zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers maken kans om hun aankoopbedrag terug tijdens de actieperiode te winnen. De waarde van dit bedrag is de verkoopsprijs verminderd met eventuele toegestane kortingen.
 • Enkel Auping matrassen, spiraalbodems of bedmodellen komen in aanmerking voor mogelijke terugbetaling. Bedtextiel of losse service-onderdelen komen niet in aanmerking.
 • De verwerking van de gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. De gebruiker heeft, zoals bepaald in deze wet, het recht op inzage, verbetering en zelfs schrapping van deze gegevens mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan Royal Auping nv.
 • De persoonsgegevens die de deelnemer aan Royal Auping nv meedeelt, worden opgenomen in bestanden van Royal Auping nv en worden verwerkt voor doeleinden van klantenbeheer, direct marketing, direct marketing voor derden, marktonderzoek en ter preventie van fraude en inbreuken.
 • Na afloop van de wedstrijd, na 31 december 2020, zal de winnaar gekozen worden. De winnaars zullen door de deelnemende Auping verdeler geïnformeerd worden door middel van een e-mail. In deze e-mail zal de winnaar gevraagd worden zijn/haar contactgegevens te mailen naar de Auping verdeler. De Auping verdeler zal dan zo snel mogelijk contact opnemen met de winnaars met de details m.b.t. het terug te betalen van het aankoopbedrag. De organisator behoudt zich het recht voor om een andere winnaar te trekken mocht de winnaar binnen 21 werkdagen niet reageren door zijn of haar contactgegevens naar de Auping verdeler te sturen.
 • De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in de leveringen of diensten in verband met de prijs van de actie. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met deze actie.
 • Voor het overige kan, noch over de actie, noch over de afwikkeling en de resultaten ervan worden gecorrespondeerd.
 • De organisator behoudt zich het recht voor de prijs en datum te wijzigen.