Auping Garantie

De merknaam Auping staat borg voor duurzaamheid. Auping maakt gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen. Elk product wordt met de grootste zorg gefabriceerd en nauwkeurig gecontroleerd voordat het de fabriek verlaat. Op alle Auping producten wordt standaard garantie gegeven. Deze garantie wordt gegeven door de erkende Auping dealer die het betreffende product verkocht heeft; diens naam en adres zijn vermeld in de originele factuur.

Garantievoorwaarden winkelaankoop en aankoop in de Auping Webshop
Onderstaande garantievoorwaarden zijn van toepassing op aankopen in de winkel. De garantievoorwaarden van de Auping Webshop zijn hier te vinden. 

Productregistratie
Vanaf 1 oktober 2015 is de productregistratie van onze producten komen te vervallen. U kunt altijd gebruik maken van onze standaard garantie op uw Auping product.

Garantie bedbodems

Op alle spiraalbodems en stalen boxspringframes wordt 35 jaar garantie gegeven op draad- en framebreuk. Op motoren, gasveren, elektronica en kunststof delen wordt standaard 5 jaar garantie gegeven, waarvan 2 jaar volledig. In deze 2 jaar ontvang je in voorkomend geval kosteloos een nieuw product of de opvolger hiervan. In het 3e, 4e en 5e jaar ontvang je in voorkomend geval kosteloos een vergelijkbaar functionerend product; dit kan een gereviseerd exemplaar zijn.

De garantie op spiraalbodems geldt alleen voor normaal gebruik en normaal verstellen.
Normaal gebruik= bodem in vlakke toestand; slapen, zitten, liggen:

  • maximaal gewicht van 1 persoon 140 Kg

Normaal verstellen; normaal gebruik (10.000x liggend in bed verstellen tijdens de levensduur):

  • maximaal 95 kg voor alle 1-persoons producten (alle verstelbare Auping spiraalbodems en Boxsprings tot en met 100 breed)
  • maximaal 170 kg voor alle 2-persoons producten (alle verstelbare Auping spiraalbodems en Boxsprings van 120 en 140 breed).

Op Auping Connect wordt 2 jaar garantie gegeven voor materiaal- en fabricagefouten. In deze 2 jaar wordt het product kosteloos gerepareerd door Auping of ontvang je kosteloos een nieuw product of opvolger hiervan, dit naar keuze van Auping. Als Auping Connect of een onderdeel hiervan niet langer beschikbaar is, kan Auping het product vervangen door een product met een vergelijkbare functie.

Garantie matrassen & toppers

Voor matrassen geldt een standaard garantieperiode van 5 jaar. Toppers hebben standaard een garantieperiode van 3 jaar.

Ligplekvorming

Voor matrassen en toppers geldt dat tot 5 jaar gebruik een plaatselijk hoogteverlies (ligplekvorming) tot 1,5 cm een normaal verschijnsel is en een dergelijk hoogteverlies valt derhalve buiten de garantie. Na 5 jaar gebruik is een plaatselijk hoogteverlies (ligplekvorming) tot 2,0 cm een normaal verschijnsel. Dit betekent dat klachten met ligplekvorming kleiner dan deze maten niet onder garantieregeling vallen.

Matrassen en toppers kennen in het geval van een afwijking in nominale lengte, breedte of hoogte een tolerantie van + 1 of – 1 cm; afwijkingen binnen die tolerantie vallen niet onder de garantieregeling. Deze methode is gebaseerd op de NEN-EN 1334 norm. De rechten waarop de koper ingevolge de garantie aanspraak kan maken, komen de koper – indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf – toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent.

 

 

 

Standaard omruilgarantie matrassen
Het kan voorkomen dat  je na enkele weken nog steeds niet tevreden bent over je Auping matras(sen). In dat geval kun je aanspraak maken op de Auping omruilgarantie. Deze garantie is van toepassing op alle matrassen en kan eenmalig gebruikt worden:

Voorwaarden:
Je kunt tot uiterlijk 90 dagen na aflevering door de Auping winkel aanspraak maken op de omruilgarantie. Neem hiervoor contact op met de Auping winkel waar je de matras(sen) gekocht hebt. Het is uitsluitend mogelijk om de hardheid van de matras(sen) te wijzigen, niet het type. Het staat de Auping winkel vrij om voorrij-/transportkosten in rekening te brengen. De omruilgarantie is niet van toepassing op showroommodellen. In ruim 80% van de gevallen wisselen we de kern van de matras, “het binnenste” van de matras. Uit oogpunt van hygiëne wordt de oude kern vervolgens gerecycled. Van enkele matrasmodellen kan de kern niet apart gewisseld worden, deze worden in z’n geheel gerecycled. Bijna 100% van de matrassen en matraskernen kan hergebruikt worden tot nieuwe metaal, isolatiemateriaal of judomatten. Op matrassen gekocht in de Auping webshop zijn specifieke voorwaarden van toepassing, lees op deze pagina daar meer over.  

Garantie dekbedden & kussens

Op dekbedden en kussens wordt 2 jaar volledige garantie gegeven. Dit houdt in dat, mocht er binnen 2 jaar na factuurdatum sprake blijken te zijn van materiaal- of fabricagefouten, de volledige kosten van vervanging of reparatie vergoed worden. Voor dekbedden geldt bovendien dat, indien het product niet meer kan worden gerepareerd, deze in aanmerking komt voor 3 jaar additionele garantie op basis van afschrijving. 

In 2 tot 3 jaar na factuurdatum ontvang je 75% korting, in 3 tot 4 jaar 50% korting en in 4 tot 5 jaar 25% korting, alles berekend over de originele aanschafwaarde van het eerste product.

Garantie bedtextiel, ledikanten, accessoires & showroommodellen

Bedtextiel
Op dekbedovertrekken, hoeslakens en moltons wordt 1 jaar volledige garantie gegeven.

Ledikanten en accessoires
De standaard garantietermijn in het geval van ledikanten en accessoires is 5 jaar. 

Garantie op showroommodellen
Op showroommodellen wordt 2 jaar garantie geboden, eveneens ingaande op de datum die vermeld staat op de factuur van de consument. Het verlengen van garantie is niet mogelijk.

Garantievoorwaarden

Indien er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de Auping garantievoorwaarden of zal een andere passende remedie worden geboden. Indien een defect niet hersteld wordt, kan het product conform de voorwaarden vervangen worden door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product, of kan een passende vergoeding worden aangeboden. Uitsluitend Auping bepaalt of een fout hersteld wordt door vervanging, reparatie of vergoeding.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, wordt nadrukkelijk als voorwaarde gesteld dat de onderhoudsadviezen van Auping correct gevolgd zijn en dat sprake is geweest van normaal huishoudelijk gebruik. Daarnaast geldt als voorwaarde dat het product is verkocht, geleverd en gemonteerd door een erkende Auping dealer.

Aanspraken op garantie voor gebreken/beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten. In dit kader wijst Auping erop dat het nachtkastje Match 200 tot maximaal 25 kg mag worden belast. In geen geval mag op het nachtkastje Match 200 worden gezeten of gestaan.

Combinaties met niet-Auping producten kunnen, afhankelijk van de aard van de klacht, tot afwijzing of beperking van de garantie-aanspraak leiden.

Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van de originele factuur, die derhalve goed bewaard dient te worden. Alleen de oorspronkelijke koper kan aanspraak maken op garantie. De aanmelding dient te geschieden bij de Auping dealer bij wie het product oorspronkelijk werd aangeschaft, ook indien de koper inmiddels naar een ander land verhuisd is.

Een aanspraak op garantie dient eerst door Auping beoordeeld te worden. Bij een als gegrond erkende klacht zal het defecte product of zullen de defecte onderdelen hersteld of vervangen worden (of zal een andere passende remedie aangeboden worden), zonder berekening van materiaalkosten, of tegen gereduceerde kosten in geval van een garantie op basis van afschrijving. Afhankelijk van het land waarin aanspraak op de garantie wordt gemaakt, omvat de garantie niet automatisch een vergoeding van de kosten van verzending van defecte producten naar de Auping fabriek of de Auping distributeur voor onderzoek van de klacht of voor reparatie. Hetzelfde geldt voor retourzending van vervangende of gerepareerde producten. De reparatie zelf is binnen de garantietermijn gratis. Voorrijkosten worden in rekening gebracht.

Overige garantiebepalingen

Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode of, indien deze langer is, gedurende negentig (90) dagen vanaf de leverdatum van het gerepareerde of vervangen product.Garantie op draad- of framebreuk betekent garantie op breuken in stalen netwerk of frame, binnen de gestelde garantievoorwaarden.

Matrassen en toppers: na 1 jaar gebruik is een plaatselijk hoogteverlies (ligplekvorming) tot 1,5 cm een normaal verschijnsel en een dergelijk hoogteverlies valt derhalve buiten de garantie. Na 5 jaar gebruik is een plaatselijk hoogteverlies (ligplekvorming) tot 2,0 cm een normaal verschijnsel. Dit betekent dat klachten met ligplekvorming kleiner dan deze maten niet onder de garantieregeling vallen.

Matrassen en toppers kennen in het geval van een afwijking in nominale lengte, breedte of hoogte een tolerantie van + 1 of – 1 cm; afwijkingen binnen die tolerantie vallen niet onder de garantieregeling. Deze methode is gebaseerd op de NEN-EN 1334 norm. 

De rechten waarop de koper ingevolge de garantie aanspraak kan maken komen de koper – indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf – toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent.

Geen garantie

Auping adviseert sterk om Auping producten alleen bij erkende Auping verkooppunten te kopen. Op Auping producten die niet bij erkende Auping verkooppunten (fysiek of online) zijn aangeschaft en/of die niet door een erkende Auping dealer zijn afgeleverd en gemonteerd, is de garantie niet van toepassing.

De Auping garantie geldt in alle landen waar Auping officieel vertegenwoordigd is. Garantie en service kunnen geweigerd worden voor Auping producten die naar landen worden gebracht waar Auping geen officiële vertegenwoordiging heeft.

Service

Als aanvulling op de garantieperiode, wordt er een serviceperiode geboden. Dit is de minimale periode waarin nog service verleend zal worden voor Auping producten. Uiteraard kan bij producten waarbij dat mogelijk is langer service worden verleend.

In tegenstelling tot garantie, die kosteloos of op basis van jaarlijkse afschrijving wordt verleend, wordt service verleend op basis van de prijzen zoals opgenomen in de Auping serviceprijslijst. 

De serviceperiode voor motoren en elektronica van de Royal spiraalbodem is 5 jaar. Voor motoren, gasveren en elektronica van de Auping spiraalbodem of boxspring wordt 5 jaar service geboden. Voor matrassen wordt een serviceperiode van 3 jaar gehanteerd. In het geval van toppers bedraagt de serviceperiode 2 jaar. De serviceperiode voor ledikanten en accessoires (met uitzondering van lakken) is 2 jaar.

Stoffen & Slijtage

Het is mogelijk dat in de tijd stoffen kunnen verkleuren. Gedurende de gebruiksperiode kunnen stoffen mogelijk verkleuren door lichtinval.

Blijf op de hoogte.

Schrijf je in voor onze maandelijkse updates over collecties, slaap- en interieurtips en ander Auping nieuws en ontvang 10% voordeel op ons bedtextiel.