Menu Search

Duurzaamheid

Wij zijn ons bewust van de oplopende schaarste van energie, mineralen en grondstoffen en de impact hiervan op de ecosystemen. Auping gaat een duurzame relatie aan met de omgeving, het milieu en het individu. Wij streven er naar om in 2020 alle bedrijfsprocessen, producten en diensten duurzaam te hebben ingericht, waarbij we ons beleid funderen op drie pilaren.

Circulaire bedrijfsvoering

Auping heeft het Cradle to Cradle-principe omarmd. Cradle to Cradle betekent letterlijk van wieg tot wieg en houdt in dat je afval niet meer weggooit, maar dat het grondstof wordt voor iets anders. Er is sprake van een circulaire kringloop van materialen. Deze zijn volledig biologisch afbreekbaar of 100% recyclebaar en bruikbaar in een gelijkwaardig of hoogwaardiger product. Als Cradle to Cradle-bedrijf streven wij met ondersteuning van EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) naar een oneindige kringloop van grondstoffen en materialen.

Lees hier meer over de samenwerking met EPEA.

Met de implementatie van Cradle 2 Cradle binnen de organisatie creëren we nieuwe perspectieven. Voor vandaag en morgen.

Cradle 2 Cradle

In 2020 wil Auping in alle opzichten een Cradle 2 Cradle-bedrijf zijn. Dit doel zullen we bereiken door onze bedrijfsvoering in alle facetten op deze filosofie te laten aansluiten en al onze producten te ontwerpen volgens de principes van C2C®. Zo kunnen de producten aan het eind van hun gebruiksperiode opnieuw worden benut als biologische of technische voedingsstoffen op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau. In deze aanpak is sprake van een oneindige kringloop van materialen. Zo hebben we het Auping Take Back System geintroduceerd. Jouw oude matras nemen we retour, zodat deze hergebruikt kan worden voor iets anders.

Lees meer over het Auping Take Back System

Mensgericht

Een duurzaam beleid voeren kun je niet alleen. Omdat het om een systeemverandering gaat, moet de gehele bedrijfsketen van leveranciers en partners mee. Auping investeert daarom graag in deze relaties, betrekt hen waar mogelijk bij de procesgeoriënteerde methodes, creëert optimale werk- en sociale condities en stimuleert hun betrokkenheid en verbondenheid met het bedrijf en de bedrijfsfilosofie. Auping heeft om deze reden beleid ontwikkeld op het gebied van Corporate Social Responsibility (CSR). En om de controle hierop scherp te houden heeft het bedrijf de VN-resolutie Global Compact ondertekend. Auping is dus ook Charter Member van Global Compact

Daarnaast heeft Auping in 2014 het verdrag voor meer genderdiversiteit binnen organisaties getekend. Lees hier het persbericht: "Koninklijke Auping benadrukt het belang van meer vrouwen aan de top."