Auping
Dansk

SDG Action Day: Auping udgiver CSR-rapport

schedule2 minutes
Header Auping SDG Vlag
SDG Action day Vlag

SDG Action Day

Den 25. september 2015 underskrev medlemslandene i de Forenede Nationer verdensmålene for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals - SDG). FN's verdensmål er 17 mål, som skal gøre verden til et bedre sted frem mod 2023. Tilsammen udgør de et globalt kompas for udfordringer som fattigdom, uddannelse og klimakrisen. En dag om året sætter Holland særlig fokus på denne globale dagsorden for bæredygtig udvikling med SDG Action Day. På denne dag hejser Auping og 850 andre hollandske virksomheder, offentlige institutioner og uddannelsesinstitutioner SDG-flaget for at vise hinanden og omverdenen, at vi prioriterer klimaindsats, ligestilling mellem kønnene, biodiversitet og anstændige job højt. 

CSR-rapport

I dag udgiver vi også vores årlige CSR-rapport, Auping Corporate Social Responsibility Report. I denne tredje udgave gør vi rede for vores ambitioner, målsætninger og drømme, når det gælder bæredygtighed samt menneskers trivsel og sundhed. Rapporten beskriver, hvad vi har opnået i 2021. Endnu en gang har vi nået en række vigtige milepæle. Vi er dermed kommet endnu nærmere vores vigtige mål om et 100% cirkulært produktsortiment inden udgangen af 2030. I år forklarer vi det hele endnu mere udførligt og på en transparent måde. Læs Aupings CSR-rapport her. 

Auping tilslutter sig FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og træffer i den forbindelse også bevidste valg. For hvis vi skal gøre fremskridt inden for verdensmålene, er det vigtigt at fokusere på de områder, hvor vi som virksomhed kan gøre den største forskel. Derfor har vi identificeret 5 verdensmål, som vi vil koncentrere os om. I vores CSR-rapport beskriver vi vores score og målsætninger inden for hver af disse mål.