close
Auping
Dansk
Smart Base

Auping Connect app

Brug af appen

På denne side  kan du få hjælp til at bruge Auping Smart base og den tilhørende Auping Connect app. Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål og nyttige tips til, hvordan du får mest muligt ud af din Auping Smart base. 

Udforsk Auping Smart base

Fjernbetjening

Smart alarm

Antisnorkefunktion

Vælg sprog

Omkonfigurer sengeindstillinger

 

Udforsk Auping Smart base

 Auping Connect er nemt at bruge. Når du har installeret appen og Auping Connect, er det vigtigt, at din telefon eller tablet har forbindelse til dit wi-fi-netværk. Åbn appen. Du kommer nu ind på startskærmen for fjernbetjening af din seng. 

Funktionerne i appen er iddelt i 3 skærmbilleder: 

 • Vækkefunktion
 • Fjernbetjening
 • Antisnorkefunktion

Appen åbner som standard på skærmbilledet til fjernbetjeningen af sengen. 
Naviger til de andre skærmbilleder ved hjælp af ikonerne nederst på skærmen. Du kan navigere mellem de forskellige hovedskærmbilleder ved at trykke på et af ikonerne nederst på skærmen - vækkeuret, sengen eller månen. 

 

 

 

 

Fjernbetjening

 

 Appen åbner som standard på skærmbilledet til fjernbetjeningen af sengen. 

Med sengeikonerne vælger du, hvilken side af sengen, du vil justere - venstre, højre eller begge. 

Du betjener de separate motorer på din Smart base med pilene over og under sengeikonet. Du kan også betjene alle motorer på én gang med knapperne i midten, så hele sengen hæves eller sænkes samtidig. 

Gem din fortrukne indstilling:

Med stjerneikonet på skærmen kan du gemme din fortrukne indstilling.
Følg nedenstående anvisninger for at gemme din foretrukne indstilling. 

Sådan gør du:

Step 1:  Sørg for, at din seng er helt plan.

Step 2: Vælg den side af sengen, du vil indstille.

Step 3: Indstil sengen til den ønskede position med pileknapperne, og gem indstillingen ved at trykke på gem.  

Din foretrukne indstilling er nu gemt. Stjerneikonet er nu hvidt og kan bruges. 
Bemærk: Sengen skal altid først være helt plan, inden du kan aktivere din foretrukne indstilling. 

Du kan ændre din foretrukne indstilling via indstillingen "Gemt position".
Du åbner indstillingerne ved at trykke på ikonet i øverste højre hjørne. 
Her kan du også finde oplysninger om appen, ændre sprog og eventuelt omkonfigurere eller nulstille din Auping Connect. 

 

 

Smart alarm

 Auping Smart base vækker dig på en behagelig måde. Du har forskellige valgmuligheder. I søvnplanen kan du bl.a. indstille, hvornår du vil gå i seng, hvornår du vil stå op, og hvilken type vækkefunktion du vil vækkes med. 

Indstilling af søvnplan

Du slår søvnplanen til og fra med knappen i øverste højre hjørne. Indstil sengetid og vækningstidspunkt ved hjælp af cirklen. I midten kan du se, hvor mange timers søvn du får. 
Hvis du har aktiveret vækkefunktionen, viser et ikon i statuslinjen, hvilken vækkefunktion der er aktiveret, og hvilken side af sengen du har aktiveret den lydløse vækkefunktion for. 

 

Indstillinger:

Når du klikker på vækkeursikonet øverst til højre, kommer du ind i søvnplanens indstillinger.
Her kan du indstille:
- På hvilke ugedage du vil bruge vækkefunktion med lyd
- Om du vil vækkes med lyd eller bevægelse 
- hvilken side af sengen du vil aktivere Smart alarm

 

De forskellige vækkefunktioner:

Appen har en række forskellige vækkefunktioner:

 1. Alarm med lyd: Dette er standardvækkefunktionen.
  Du kan vælge en ringetone,og om du vil slå snooze til eller fra.
  NB: Til denne vækkefunktion skal lyden på din telefon være tændt.
   
 2. Alarm med bevægelse: Bliv vækket uden lyd.
  Med denne vækkefunktion bliver du vækket, ved at din seng bevæger sig.
  Sengens rygdel hæves ganske langsomt på det indstillede vækningstidspunkt.
   
 3. Smart alarm: Bliv vækket af den lette søvn.
  Det er ikke behageligt at blive vækket midt i en dyb søvnfase. Denne smarte vækkefunktion vækker dig, når du er i den lette søvnfase, inden for en halv time fra det indstillede vækningstidspunkt.
  Med skydeknappen kan du ændre, hvor hurtigt appen skal reagere på lyd. Ved høj følsomhed reagerer den hurtigere end ved lav følsomhed.
   
 4. Påmindelse om sengetid: Kom i seng i ordentlig tid.
  Indstil en sengetid for at opnå en regelmæssig søvnrytme. Vælg, hvornår du ønsker at modtage påmindelsen.

 

                                                   

Antisnorkefunktion

Nyd en uforstyrret nattesøvn uden en snorkende partner.
Hvis du har aktiveret antisnorkefunktionen, skal du lægge din mobiltelefon på sengebordet ved siden af sengen, i samme højde som dit hoved. 

Sådan fungerer det:

Auping Connect app måler lydens frekvens, mønster og styrke (dB) i dit soveværelse. Når lydmønstret stemmer overens med snorken, reagerer din seng ved at hæve hovedenden en smule. Det åbner dine luftveje, så din snorken mindskes. 
En anden mulighed er at lade hovedenden på din seng bevæge sig kortvarigt, så du vender dig om på siden. 

Privatliv i soveværelset
Vi lægger stor vægt på at beskytte dit privatliv. Derfor kan vi hverken høre eller optage nogen lyde i sit soveværelse. Der gemmes inden data til andre formål end at aktivere din seng ved snorken.  

Snorkedetektorens skærmbillede
Snorkedetektorens skærmbillede indeholder en række funktioner:

 • Startknap
 • Snorkeværdier
 • Valg af sengeside
 • Indstillinger

Startknap
Med startknappen aktiverer du snorkedetektoren. Den bliver automatisk slået fra om morgenen, når vækkefunktionen går i gang. Hvis du ikke har aktiveret en vækkefunktion, kan du altid slå snorkedetektoren fra ved hjælp af stopknappen. 

  Snorkeværdier
  Der vises tre snokeværdier:  

  1. Den målte lydstyrke
  2. Hvor mange gange appen har aktiveret sengen i løbet af natten 
  3. Hvor mange timers søvn du har fået

  Vag af sengeside
  I indstillingerne vælger du, hvilken side af sengen der skal reagere ved snorkelyde. 

  Indstillinger
  Når du trykker på snorkeikonet i øverste højre hjørne, kommer du ind i snorkedetektorens indstillingsmenu.
  Her kan du indstille:
  - Hvilken antisnorkefunktion du vil bruge
  - Snorkedetektorens følsomhed
  - Hvor lang tid der skal gå, før snorkedetektoren starter
  - Valg af sengeside
  - Kalibrering

  Antisnorketilstand

  Vælg i indstillingsmenuen, hvad sengen skal gøre, når der registreres snorkelyde.

  Hæv: Hovedenden hæves en smule
  Nudge: Hovedenden bevæger sig kortvarigt

  Antisnorkefunktionen virker kun, hvis sengen er i plan position, når du går i seng. 

  Følsomhed

  Du indstiller antisnorkefunktionens følsomhed ved at vælge mellem lav, middel og høj.

  Jo højere følsomhed, desto hurtigere reagerer appen. 
  Lyde fra omgivelserne kan også påvirke antisnorkefunktionen, og følsomheden kan desuden variere afhængigt af telefonens mikrofon. Derfor udfører vi en kalibrering af mikrofonen. Prøv di frem for at finde den rigtige indstilling. 

  Timer

  Med timeren indstiller du, hvor lang tid der skal gå, før snorkedetektoren starter. De fleste personer falder i søvn efter ca. 20 minutter. Hvis du ønsker, at snorkedetektoren skal starte, så snart du trykker på start, skal du sætte timeren på 0. 
   

  Sengebundens rygdel hæves ved brug af antisnorkefunktionen.
  Når du aktiverer antisnorkefunktionen, hæves rygdelen en smule. Bemærk: Lad sengebunden blive i denne position. Ellers udføres handlingerne kun minimalt, og du vil næsten ikke kunne mærke, at sengebunden bevæger sig, eller den bevæger sig slet ikke. 

  Hvorfor hæves rygdelen en smule?
  Vi hæver rygdelen en smule, fordi det åbner luftvejene og mindsker risikoen for, at du kommer til at snorke. Desuden er motorerne et par sekunder om at sætte sengebunden i bevægelse. Når motorerne på forhånd er indstillet i en bestemt position, kan handlingen udføres med det samme. 
   

  Beskrivelse af antisnorkefunktionens målemetode

  Vi lægger stor vægt på at beskytte dit privatliv. Derfor kan vi hverken høre eller optage nogen lyde i dit soveværelse. Der gemmes ingen data til andre formål end at aktivere din seng ved snoken. 

  Auping Connect app måler lydens frekvens, mønster og styrke (dB) i dit soveværelse. Når lydmønstret stemmer overens med snorken, reagerer din seng efter et stykke tid ved at hæve hovedenden en smule.

  For at kunne skelne mellem snorken og andre lyde registrerer appen lydenes frekvens, varighed og gentagelse. Hvis der registreres en serie af ens lyde, går snorkedetektoren i gang. 
  Serien af snorkelyde måles over 1 minut. Serien af snorkelyde skal finde sted i et helt minut. Hvis du stopper med at snorke igen inden for dette minut, aktiveres snorkedetektoren ikke. 

  Lyde fra omgivelserne kan også aktivere snorkedetektoren. Det kan ikke undgås, men begrænses bedst muligt af appens algoritme. Afhængigt af den indstillede følsomhed kan det derfor vare op ti et minut, før antisnorkefunktionen aktiveres af snorkelydene. 

  Mikrofonens følsomhed varierer fra telefon til telefon, hvilket er vigtigt ved brug af antisnorkefunktionen. Algoritmen er tilpasset herefter, og antisnorkefunktionen fungerer på de fleste telefoner bedst ved middel følsomhed. Synes du, at snorkedetektoren reagerer for hurtigt eller langsomt, skal du justere følsomheden. 

  Vælg sprog

   Auping Connect app vil have de samme sprogindstillinger som din telefon. 

   

   

   

   

  Omkonfigurer sengeindstillinger

  Hvis du vil ændre på den type seng, der er installeret, f.eks. hvis du har købt en anden madras, behøver du ikke starte forfra. 

  Gå til indstillingerne. 
  Vælg Omkonfigurer sengeindstillinger.
  Følg herefter vejledningen på skærmen.   Tilbage til Auping Smart base support oversigt