Auping
Dansk
Smart Base

Installation af elevationsseng

Installation af elevationsseng - Smart base

På denne side kan du få hjælp til at installere en Auping elevationsseng (Smart base). 

Startguide

Ny fjernbetjening

Startguide

1. Pak Hive-styreboksen (hvid label) og en eventuel Drone- (grøn) eller Extension-styreboks (gul) ud.

2. Monter Hive-styreboksen og en eventuel Drone- eller Extension-styreboks på sengebunden, og tilslut strøm- og synkronkablet.

3. Sæt batterier i de to fjernbetjeninger. Sæt den ene fjernbetjening i parringstilstand ved at holde fjernbetjeningens Forbind-knap inde i 3 sekunder, indtil LED-lyset blinker blåt. (Forbind-knappen sidder på fjernbetjeningens bagside. Du kan kende den på wi-fi-symbolet.)

4. Tryk nu kort (mindre end et sekund) på Hive-styreboksens Forbind-knap. Det er den nederste knap, som er en anelse forsænket. Denne kan også kendes på wi-fi-symbolet). Når der høres først en kort og derefter en lang hyletone, er fjernbetjeningen parret. LED-lyset bliver nu hvidt. 

5. Hvis du vil parre endnu en fjernbetjening, skal du holde Forbind-knappen på en anden fjernbetjening inde i 3 sekunder.

6. Tryk derefter kort (mindre end et sekund) på Forbind-knappen på den fjernbetjening, der allerede er parret eller på Forbind-knappen på Hive styreboksen. Når der høres først en kort og derefter en lang hyletone, er anden fjernbetjening parret. LED-lyset bliver nu hvidt. 

7. Begge fjernbetjeninger er nu parret og klar til brug.

8. Åben Auping Connect appen på telefonen, og gennemgå introduktionsprocessen.

9. Din Auping Smart base er klar til brug.

Ny fjernbetjening

Til den nye elevationsseng, Smart base, hører også en ny fjernbetjening. Den er udstyret med smart teknologi. 

Fjernbetjening af sengen 

Brug den øverste række knapper, når du vil køre de bevægelige dele op. 
Brug den nederste række knapper, når du vil køre de bevægelige dele ned. 
Brug den øverste store knap i midten, når du vil køre alle dele op samtidig. Brug den nederste store knap i midten, når du vil køre alle dele ned samtidig. 

Betjening af begge sengesider
Med fjernbetjeningerne kan du skifte mellem sengens sider. Det gør du ved at holde højre og venstre hukommelsesknap inde samtidig i 3 sekunder, indtil lampen blinker grønt som bekræf­telse. Hver gang du gør dette, skifter fjernbetjeningen mellem betjening af sengeside A, sengeside B og sengeside A+B.

Du kan ikke se på fjernbetjeningen, hvilken sengeside der er aktiv, men du kan teste det ved at betjene sengen.

3 foretrukne positioner
På fjernbetjeningen kan du gemme 3 foretrukne positioner. Når du har fundet den position, du vil gemme, skal du holde en af de 3 knapper med "prikker inde i 3 sekunder. LED-lyset blinker nu grønt 3 gange. Hvis du har gemt flere foretrukne positioner, kan du skifte position med et enkelt tryk på knappen. 

LED-lyset
Den nye fjernbetjening har en LED-lyset bag ved knapperne, som guider dig, når du bruger fjernbetjeningen. Den kan have følgende farver: 

Blå: Når fjernbetjeningen endnu ikke er parret, blinker LED-lyset blåt.
Når fjernbetjeningen er parret med en Smart base, lyser LED-lyset konstant blåt.  
Hvid: Når fjernbetjeningen er i aktiv tilstand, dvs. når man kører en af motorerne op eller ned, lyser LED-lyset hvidt (lysblåligt skær). 
Grøn: Når du har gemt en foretrukken position eller skifter sengeside, blinker LED-lyset grønt 3 gange. 
Orange konstant: Hvis fjernbetjeningen er låst med børnesikringen, lyser LED-lyset konstant orange, når der trykkes på en op/ned- knap. 
Orange blinker: Hvis parring af fjernbetjeningen mislykkes, vil LED-lyset blinke orange, når man trykker på op/ned-knapperne. Dette kan ses, hvis man holder Forbind-knappen inde for længe ved parring af fjernbetjeningen, i stedet for at give et kort tryk (mindre end et sekund).
Løsning: Nulstil alle funktioner ved at holde Forbind-knappen på Hive-styreboksen inde i 10-15 sekunder, indtil der høres en lang hyletone. Start installation forfra.