close
Auping
BE - Nederlands

Disclaimer

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Royal Auping nv op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Royal Auping nv kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Royal Auping nv is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Royal Auping nv. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Royal Auping nv. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op auping.be wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Royal Auping nv behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Royal Auping nv sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Prijzen op de website

Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen. Prijzen in euro’s incl. btw, geldig vanaf 1 april 2022.

Prijzen op deze website zijn onderhevig aan wijzigingen. Offertes en prijzen zoals aangegeven in de configurator blijven 14 dagen geldig in geval van onvoorwaardelijke aanvaarding binnen deze termijn, voor de exacte configuratie zoals aangegeven in deze offerte. Kortingen gelden ten opzichte van de referentieprijzen op de website/catalogus en zijn niet toepasselijk op nog geldige offertes.

Valumat-milieubijdrage in België (*)

Vanaf 01/01/2021 betalen producenten en invoerders van matrassen in België een (jaarlijks varieerbare) milieubijdrage aan vzw Valumat. Auping rekent de tarieven aan bovenop haar prijzen (matrassen en toppers: € 8,50 euro (≤120 cm) en € 17,00 euro (>120 cm). Prijzen incl. BTW.

Goed om te weten: de Valumat-milieubijdrage is al verwerkt in de geafficheerde prijzen op de beddenconfigurator.

Met de inkomsten verzamelt en verwerkt Valumat afgedankte matrassen op duurzame wijze. Meer info over de Valumat-milieubijdrage.

(*) n.v.t. in Groothertogdom Luxemburg