close
Auping
BE - Nederlands

Circulariteit

schedule3 minutes

Een circulaire economie

Auping innoveert voortdurend – op het vlak van design, ergonomie én duurzaamheid. Zorg dragen voor het milieu is essentieel. Dat doen we dan ook. Sinds het voorjaar van 2020 dragen we trots het label ‘Certified B Corporation’. Iedereen draagt op zijn manier z’n steentje bij om de wereld een beetje duurzamer te maken. Auping doet dat op talloze manieren, in het bijzonder door circulair te ondernemen. Dat betekent dat we zo veel mogelijk hergebruiken, en zo min mogelijk energie verbruiken en afval produceren. Onze ambitie? Een volledig circulair productassortiment in 2030.

Wat is circulariteit?

Recycling, upcycling, downcycling en circulariteit. Er worden veel verschillende definities gebruikt als het over duurzame matrassen gaat. Zoveel, dat als je ze allemaal wilt onthouden, je daar lang van wakker kunt liggen. Daarom een eenvoudige uitleg van deze materie.

Recycling is de paraplu waaronder verschillende vormen van hergebruik vallen. Upcycling is een vorm van recycling waarbij van een laagwaardig materiaal iets hoogwaardigs wordt gemaakt. Denk aan het plasticafval waarvan sportmerken sneakers maken of aan matrassen waarbij de tijk is gemaakt van ocean plastic.

Downcycling is een vorm van recycling waarbij het materiaal nog één of twee keer gebruikt wordt in een laagwaardig product. Het schuim uit de comfortlaag van matrassen wordt dan hergebruikt om er een judomat, ondertapijt of geluidsisolatie van te maken. Het is positief dat zo’n matras niet direct op de afvalstapel belandt. Echter, na een nieuw leven als mat belanden de ingrediënten van deze matras alsnog op de vuilstort. Eeuwig zonde.

Circulariteit is de hoogste vorm van recycling. Alle materialen van het product kunnen dan eindeloos opnieuw hergebruikt worden. Keer op keer kunnen ze op hetzelfde kwalitatief hoogwaardige niveau gerecycled worden. Zo blijft de cirkel gesloten, gaat er geen waarde verloren en is er geen sprake van afval. Dat is circulair. Circulariteit begint dus al bij het ontwerp van een product. En dit is exact wat Auping doet, bijvoorbeeld met onze circulaire matrassen.

Lees meer over onze circulaire matrassen

Prullenbakken 1232*347
Circulariteit - prullenbakken

Het duurzame woordenboek

In de wereld van duurzaamheid en circulariteit wordt vaak over bepaalde termen gesproken. Maar wat betekent dat nu eigenlijk en wat is de context?

Footprint

Een footprint (voetafdruk) staat in het verband van duurzaamheid voor het achterlaten van de gevolgen die ontstaan voor de wereld. Het woord is hier bedacht omdat een voetafdruk zichtbaar maakt waar iemand heeft gelopen. Op dezelfde manier staat een sustainable footprint voor de gevolgen van een organisatie voor andere mensen, de natuur, toekomstige generaties, de wereld. Hoe kleiner de footprint, hoe beter.

Keurmerken voor verantwoord bosbeheer

Op jaarbasis komt dit neer op 16 miljoen hectare, qua oppervlakte is dat meer dan 5 keer België. Ontbossing zorgt jaarlijks voor 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot en speelt dus een belangrijke rol bij klimaatverandering. Daarnaast is 80% van alle dieren op de wereld afhankelijk van bos, net zoals miljoenen mensen die in het bos leven of werken (Bron: FSC). Toch is verantwoord bosbeheer niet internationaal in de wet geregeld. Daarom bestaan er wereldwijd verschillende systemen om de duurzaamheid te waarborgen. De twee belangrijkste zijn FSC en PEFC. Zij hebben beiden hetzelfde doel, alleen de weg er naartoe is anders.

FSC-gecertificeerd

FSC is een internationale organisatie en is de afkorting van Forest Stewardship Council. Het FSC-systeem zet zich in voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. Dit betekent dat er op evenwichtige wijze rekening gehouden wordt met ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • dat het bos na de houtoogst tijd krijgt om te herstellen;
  • in bossen met grote natuur en cultuurwaarden wordt niet geoogst;
  • de rechten van de inheemse bevolking worden gerespecteerd en vastgelegd;
  • bosarbeiders hebben goede werkomstandigheden (werktijden, loon, veiligheid, training);
  • biedt werkgelegenheid aan en versterkt de lokale economie.

 

PEFC-gecertificeerd

PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification en heeft hetzelfde doel als FSC. De verschillen tussen deze keurmerken hebben met name betrekking op de besluitvorming en de wijze waarop de certificatie is geregeld. Zo stelt FSC eigen standaarden op, waarbij de boseigenaar die wil worden gecertificeerd moet aantonen hieraan te voldoen (top-down). PEFC haakt als startpunt aan bij de bestaande wet- en regelgeving, aangevuld met criteria en normen voor duurzaam bosbeheer (bottom-up). Natuurlijk moet de standaard voldoen aan de meetlat van PEFC. Het allerbelangrijkste is dat beide keurmerken zich inzetten voor verantwoord bosbeheer en te zorgen dat de oppervlakte gecertificeerd bos wereldwijd wordt vergroot. Want er is nog een wereld te winnen.