Auping
BE - Nederlands
Smart Base

Installatie Smart Base

Installeren Smart Base

Op deze pagina helpen we je met het installeren van de Auping Smart Base.

Beknopte handleiding

Nieuwe afstandsbediening

Beknopte handleiding

1. Pak de Hive uit (witte sticker) en eventueel de Drone (groen) of Extension-controlebox (geel).

2. Bevestig de controlebox op de spiraalbodem en sluit de stroom- en synchroonkabels aan.

3Druk de koppelingsknop van de eerste afstandsbediening 3 seconden in (tot de verlichting blauw knippert) om hem in koppelmodus te zetten. Een lange pieptoon geeft aan dat de afstandsbediening gekoppeld is. De verlichting wordt wit.

4. Druk één keer kort op de koppelingsknop om de Hive in koppelmodus te zetten. Je hoort een korte pieptoon als bevestiging.

5. Druk de koppelingsknop van de tweede afstandsbediening 3 seconden in om ook deze te koppelen. 

6. Druk daarna op de koppelingsknop van de al eerder gekoppelde afstandsbediening. Hoor je eerst een korte en daarna een lange pieptoon? Dan is de afstandsbediening gekoppeld en wordt de verlichting wit. 

7. Beide afstandsbedieningen zijn nu gekoppeld en klaar voor gebruik.

8. Open de Auping Connect-app op je telefoon en volg de stappen van het installatieproces.

9. Je Auping Smart Base is klaar voor gebruik.

 

Extra: druk de memory-knoppen links en rechts 3 seconden in, tot de verlichting groen knippert. Zo wissel je met de afstandsbediening van bedhelft. Telkens je dit doet, switcht de afstandsbediening tussen bedhelft A óf B óf beide helften.  

Deze modus zie je niet op de afstandsbediening. Je kunt dit alleen testen door het bed te bedienen.

Lukt het niet om de afstandsbediening of de app te koppelen met de controlebox? Dan kan je altijd een hard-reset uitvoeren door de koppelingsknop op de Hive 10 seconden lang ingedrukt te houden. Je hoort een lange pieptoon als de controlebox gereset is. Let op: al de bestaande koppelingen worden verbroken als je een hard-reset uitvoert. 

Nieuwe afstandsbediening

Bij de nieuwe Smart Base hoort een nieuwe afstandsbediening, uitgerust met slimme technologie. Bekijk hier de handleiding.

Zo bedien je je bed:

  • Gebruik de bovenste rij knoppen om de beweegbare delen omhoog te verstellen.
  • Gebruik de onderste rij knoppen om de beweegbare delen omlaag te verstellen.
  • Gebruik de grote knop bovenaan in het midden om alle delen tegelijk omhoog te verstellen.
  • Gebruik de grote knop onderaan in het midden om alle delen tegelijk omlaag te verstellen.

Zo bedien je beide bedhelften:

Met de afstandsbediening kan je ook de bedhelft van je partner instellen. Druk de buitenste memory-knoppen 3 seconden in om van bedhelft te wisselen. De afstandsbediening knippert drie keer groen.

De bediening gaat van bedhelft A naar B en dan naar A en B. Je kunt beide bedhelften dan synchroon verstellen.

Drie voorkeurstanden

Met de afstandsbediening kun je drie voorkeurstanden programmeren. Heb je de positie gevonden die je wil bewaren? Hou dan 1 van de 3 'puntjesknoppen’ 3 seconden in. Het ledscherm knippert 3 keer groen.

Als je meerdere favoriete posities hebt bewaard, kun je met een druk op de knop van positie veranderen.

Led-kleurenscherm

Via een led-kleurenscherm achter de knoppen geeft de nieuwe afstandsbediening toelichting bij dagelijks gebruik. Dit zijn de kleuren en wat ze betekenen:

  • Blauw – Blauw knipperlicht als de afstandsbediening nog niet gekoppeld is; blauw ledscherm als ze wél gekoppeld is aan een Smart Base.
  • Wit – Het ledscherm kleurt wit als de afstandsbediening in actieve modus staat.
  • Groen – Het ledscherm knippert 3 keer groen als je een voorkeurstand programmeert of van bedhelft wisselt.
  • Oranje – Het ledscherm kleurt oranje als je een knop indrukt terwijl de afstandsbediening op kinderslot staat. Een oranje lampje kan ook betekenen dat de afstandsbediening geblokkeerd is of niet langer gekoppeld is, of dat de batterijen bijna leeg zijn.